Stavba za téměř půl miliardy korun byla financována společností Vodovody a kanalizace Přerov, z Fondu soudržnosti Evropské unie, ze Státního fondu životního prostředí formou půjčky a podílela se na ní i města Přerov, Hranice a Kojetín.

„Po celou dobu rekonstrukce jsme se snažili o co nejmenší omezení běžného života obyvatel dotčených lokalit,“ uvedl ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Přerov Miroslav Dundálek.

Projekt byl rozdělen do čtyř etap. Jako první provedli rekonstrukci a dostavbu kanalizace v Kojetíně. Původní odpadní stoky byly padesát až devadesát let staré. Nahradily je téměř 4 kilometry nové kanalizace a přes 5 kilometrů původní kanalizační sítě museli dělníci opravit.

Druhými v pořadí byly Drahotuše, které kanalizaci vůbec neměly. Pod zem proto dělníci uložili přes devět kilometrů nové kanalizace, která má za úkol odvádět odpadní vody. Kanalizace ústí do nově modernizované čistírny odpadních vod v Hranicích. I obyvatelé Přerova se převážně v centru města dočkali nové kanalizace, která byla v některých úsecích v havarijním stavu.

„Oprava tak vyloučí další havárie ve frekventované části města,“ řekl Dundálek.

Poslední etapou ve velkém projektu byla rekonstrukce čistírny odpadních vod v Lipníku nad Bečvou. „Zastaralé technologické zařízení bylo nahrazeno, stavba probíhala za plného provozu bez odstávek při plnění všech limitů, dodal ředitel Dundálek. Celý projekt tak stihly všechny zúčastněné strany ukončit s pětiměsíčním předstihem.

„Jsem velice potěšen, že mohou vodohospodářská díla začít sloužit obyvatelům regionu dříve, než bylo plánováno,“ řekl František Ledabyl, místopředseda představenstva OHS ŽS, která tento projekt realizovala. Všechna zařízení v majetku Vodovody a kanalizace Přerov tak dokončením projektu naplnila v předstihu přísné požadavky směrnice EU na čištění městských odpadních vod.