"Úsek, který povede od konce lázeňského parčíku poblíž Ústeckého mostu až k bývalému učilišti v Hranicích, by měl být dokončen ještě v letošním roce," uvedl místostarosta Hranic Ivo Lesák při slavnostním zahájení výstavby.

Ačkoliv se samotným budováním cyklostezky začíná město až nyní, její příprava započala už v zimních měsících.

"V zimě již proběhlo nezbytné kácení dřevin u Bečvy. Byla totiž potřeba, aby k tomu došlo v období vegetačního klidu," připomněl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Podle něj se budou muset při budování nové cyklotrasy stavaři vypořádat s několika nelehkými úkoly.

"Stavebně komplikovaná bude zejména část od benzínové pumy směrem k lázeňskému parku, kde bude cyklostezka vyvedena na úroveň současného chodníku," nastínil mluvčí a pokračoval.

"Směrem od Bečvy ji tak bude podpírat šikmá gabionová zeď. Stávající chodník bude posunut dále od silnice, od které ho bude dělit metr široký zelený pás. Zároveň bude rozšířen natolik, aby ho mohli využívat jak chodci, tak cyklisté. Z obou stran pak bude nainstalováno zábradlí," popsal dále Petr Bakovský. Po dobu stavebních prací ale musí občané počítat s přechodným uzavřením chodníku.

Druhý úsek hranické části cyklostezky, který povede od učiliště k mostu u parku Sady Čs. legií, je pak závislý na protipovodňových opatřeních. Povodí Moravy zde totiž plánuje navýšení ochranných hrází.