V pondělí se v Přerově sešla senátorka Jitka Seitlová se zástupci Ředitelství silnic a dálnic a také se starosty dotčených obcí, aby probrali téma Palačovská spojka.

„Je vykoupeno už asi 45 % pozemků v těch úsecích, které jsou pro stavbu jisté. Dále se připravuje zadávací dokumentace a viděli jsme i její vizualizaci,“ komentovala průběh schůze senátorka.

Na zasedání byli přítomni zástupci všech tří krajů, kterých se výstavba týká – Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Všichni se shodli, že je pro ně stavba velmi významná, prioritní a všichni ji podporují.

Kukuřičné bludiště v Hranicích
Kukuřičné bludiště v Hranicích táhne, bude i v září

Stavba do tří let

„Diskutovali jsme samozřejmě, jak zkrátit termíny. V tuto chvíli je stanoveno zahájení v roce 2020, ale byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se to podařilo do roku 2019. V termínech je určitá rezerva,“ informovala Jitka Seitlová.

Letos v září se započne vypracovávat nová dokumentace EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí, pozn. red.), protože se k původnímu rozhodnutí dělaly změny, které se týkají migrace zvěře a drobných přeložek silnic. Po dokončení veškeré dokumentace a vysoutěžení dodavatelů by měla stavba stát okolo 2,4 miliardy korun.

Ilustrační foto
Do vody! Tropy vydrží celý týden, rozpálí to i přes 35 stupňů

Zatím jen přípravné práce

„Některé stavby už realizujeme, ale co se týče přímo stavby Palačovské spojky, tam jsme v přípravě. V první části jsme začali vykupovat pozemky, v druhé částí se celá stavba měnila i díky tomu, že jsme tam zabudovali koridor tzv. velkých savců. Momentálně dobíhá DSP (dokumentace pro stavební povolení, pozn. red.),“ sdělil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa.

Probíraným bodem na schůzi bylo i informování občanů, kterých se výstavba Palačovské spojky týká. K tomuto bodu se vyjádřil i zástupce Hranic Marek Kuchta z Odboru rozvoje města.

„Ne všechny dotazy zazní na jednom projednání, ne všechny se dají zodpovědět najednou. Je potřeba informovat více. Město Hranice nemůže k Palačovské spojce udělat o moc víc, nemáme rozhodovací pravomoc a ani to není v katastru města. Aspoň tímhle bychom pomoci mohli,“ vyjádřil se k potřebě více informovat občany Marek Kuchta.

Dávka nejistoty

„Naší ambicí je dokončení Palačovské spojky do roku 2017.“ Tímto výrokem zaujal někdejší ministr dopravy Antonín Prachař hranické zastupitele a dal jim naději na brzké zlepšení dopravy. Následně však ze svého postu odstoupil a nebylo jasné, jak bude stavba pokračovat bez vlivu ministra dopravy.

Palačovská spojka se tedy opožďuje oproti plánům Antonína Prachaře, ale dle nadšení všech zúčastněných starostů, senátorky i vedení Ředitelství silnic a dálnic mohou všichni doufat, že se tentokrát termíny opravdu dodrží.

Tomík na cestách vyrazil na svou několikaměsíční výpravu do Bangkoku a zpět.
Tomík na cestách vyrazil na několikaměsíční výpravu z Hranic do Bangkoku