Končil jim totiž školní rok a předávalo se vysvědčení.

Letos se mohli děti radovat, školní rok končil již 27. června a prázdniny se tak prodloužily o tři dny.