Mladí lidé se o nic nezajímají, jsou líní, ničím se jim člověk nezavděčí. Takový názor se v dnešní společnosti objevuje čím dál častěji. Myslíte, že to tak skutečně je?

My máme 410 obyvatel, z toho nějakých 170 dětí. Já si nemyslím, že mladí jsou nějací špatní, právě naopak, je potřeba pro tyto mladé lidi vytvářet maximum aktivit a oslovovat je činnostmi, které by je mohly zabavit. Proto se snažíme s kulturní komisí vymýšlet co nejvíce akcí. Je důležité, aby se obec starala o nějaký společenský život obyvatel, zvláště pak mladých lidí a dětí.

V mnoha vesnicích najdete zábavu jen v hospodě…

Ten duch v těch vesnicích zkrátka musí být jiný. Nejhorší je, že přestávají fungovat spolky. Tady je například velice dobrý spolek Ženy Býškovic, těch je devět a ony vůbec nemají potřebu svůj spolek rozšiřovat. K čemu by totiž měly padesát členek, když by polovina nic nedělala? Takto když je potřeba, tak se jich zkrátka všech devět sejde a udělají, co je potřeba.

Nedávno zanikl mužský fotbalový klub Býškovice. To společenskému životu asi moc neprospěje, co říkáte?

Rozhodně. Nejde jen o ty kluky, kteří si tady teď už kopnout nemůžou, ale i o lidi, kteří se na ten fotbal chodili pravidelně koukat, dali si pivo, popovídali si s přáteli. Určitě to chybí, mrzí mě to. Sám jsem tady našemu fotbalu hodně dal. Vím, že doba se změnila, ale zástupci těch starších a středních generací se musí snažit, aby pro ty mladší něco zůstalo. Představa, že až ti malí kluci dorostou, tak si klidně pak zase můžou tým jen tak založit, je scestná.

Ve vaší obci se v minulém roce odehrála spousta akcí. Které byste sám vyzdvihl?

Měli jsme tu například akci Nasaď si svůj strom. To byla nádherná akce, které se zúčastnilo asi tak dvě stě lidí. Také jsme už druhým rokem pořádali silvestrovskou oslavu pro celou vesnici nebo veřejného Mikuláše spojeného s rozsvěcením stromu. Děti byly nadšeny, každý chtěl Mikuláši zarecitovat, takže se vytvořila obrovská fronta a více než hodinu trvalo, než všechny děti odříkaly svoji básničku. (smích)

Cítíte, že se vesnice po dobu vašeho působení jako starosty obce mění?

Za rok tu vesnici nikdo nezmění, ale myslím, že tyto akce, když se v nich bude pokračovat, mohou tu obec spojit, sblížit ty lidi, co zde žijí, a to je to, oč tu běží.

Autor: David Král