Na uvedeném úseku cyklostezky budev úterý26. a ve středu 27. dubna prováděna povolená přeprava zeminy. „V případě, že by bylo nepříznivé počasí, přesunuli bychom celou akci na náhradní termín,“ doplnil Miroslav Kutý. Během přepravy budou pracovníci dbát na dodržování povolené rychlosti, která je v této oblasti do třiceti kilometrů za hodinu. (zem)