Až dosud byl šestiletý gymnazijní obor určen výhradně žákům sedmých tříd základních škol. Poté, co vešla v platnost březnová novela zákona, už je to jinak.

Přijímacího řízení do 1. ročníku šestiletého gymnázia se teď mohou účastnit i stávající studenti gymnázií osmiletých.

„Funguje to takto: Když po páté třídě základní školy přejde žák na osmileté gymnázim, které je například v Lipníku nad Bečvou, Přerově či Novém Jičíně, může si své rozhodnutí za dva roky rozmyslet a přejít do 1. ročníku šestiletého oboru, který například nabízí naše škola. Pokud samozřejmě projde přijímacím řízením,“ vysvětlil ředitel Gymnázia v Hranicích Radovan Langer.

Naprosto stejné pravidlo bude teď podle něj platit i pro posluchače druhých ročníků konzervatoří s osmiletým učebním plánem. První kolo přijímacího řízení vyhlásilo letos hranické gymnázium 31. ledna. Tehdy se ho však podle původního znění školského zákona zúčastnili pouze žáci sedmých tříd.

„Vzhledem k tomu, co přinesla novela, jsme se rozhodli nabídnout příležitost ke studiu na našem šestiletém oboru i dalším uchazečům a proto jsme 8. dubna vyhlásili druhé kolo přijímacího řízení,“ řekl Langer s tím, že uzávěrka pro podání přihlášek do prvního ročníku šestiletého gymnázia je v pátek 24. dubna.

V novém školním roce přijme hranické gymnázium do dvou tříd šestiletého oboru celkem 59 studentů. Po prvním kole se sešlo 54 přihlášek, ale s rozhodnutím o přijetí čeká ředitel až po skončení druhého kola. Tímto prodlením však škola nijak neutrpí.

Podle březnové novely musejí totiž s rozhodnutím o přijetí čekat na druhou polovinu dubna také ostatní střední školy.