Neznámý zloděj totiž nyní ukradl sošku Ježíše, která stavbu zdobila.

„Léta jsme věděli o rozpadající se stavbičce na pokraji vojenského cvičiště Valcha, abychom se pak v dubnu 2017 konečně rozhodli, že stavbičku zachráníme. Začali jsme tak pátrat po historii a smyslu této stavby,“ prozradila obyvatelka Drahotuš Marie Knápková, která opravu společně s Miroslavem Dreiseitlem iniciovala.

I přes dotazování se pamětníků a institucí se přesný účel stavby a její historii zjistit nepodařilo.

„Jeden „odborník“ nám poradil, že když neznáme význam stavby, nemá smysl ji opravovat, abychom ji tím nepoškodili. Jiný odborník nám naopak řekl, že vykazuje znaky memoriální kaple z počátku 20. století, památník padlým v 1. světové válce,“ popsala Marie Knápková.

Krásné místo k modlitbě i rozjímání

Skupina dobrovolníků se tak rozhodla stavbu opravit v sakrálním duchu a pojmenovat ji Boží muka.

„Otázkou ještě zůstávalo, jakou soškou Boží muka osadit. Dle vyjádření vojenského kaplana – že Ježíš osloví všechny – jsme tedy nakonec sehnali sošku Ježíše,“ popsala Marie Knápková.

Oprava kapličky byla dokončena začátkem června 2017.

„Drahotušský pan farář uspořádal u Božích muk nádherné požehnání a všichni zúčastnění měli radost, že v regionu přibylo krásné místo k modlitbě i rozjímání,“ vzpomíná drahotušská obyvatelka.

Marie Knápková a další lidé se pak po celý rok u místa pravidelně zastavovali a udržovali jej. Minulý týden na ně však čekalo nemilé překvapení.

„Po čtrnácti měsících soška Ježíše z Božích muk zmizela. Je pro nás nepochopitelné, k čemu někdo sošku ukradl,“ kroutí Marie Knápková hlavou.

Zloděj může sošku nepozorovaně vrátit

I přes usilovnou snahu se zatím nepodařilo sošku vypátrat.

„Doufali jsme, že ji objevíme v některé zastavárně, ale bohužel ne. Je nám to velice líto a nechápeme to. Je to stejné, jako když už několikrát zmizela bateriová lucernička z kamenného kříže u cesty na Rybáře. Nevím, jestli takto ukradenou „svíčku“ dá člověk svým blízkým na hrob nebo co s ní dělá. K sošce jestli se zase pro změnu doma někdo modlí, opravdu nevím,“ uzavřela Marie Knápková.
Lidé z Drahotuš se tak budou nyní snažit sehnat obdobnou sošku.

Marie Knápková ale upozorňuje, že kdyby se ve zloději přece jen hnulo svědomí, může sošku na místo nepozorovaně vrátit.