Více slunečních hodin najdeme v kraji podle údajů oficiální internetové databáze už jen v Olomouci, kde je jich celkem devatenáct, a v Prostějově, kde se jich nachází devět, v přepočtu na množství obyvatel ale Rouské jasně vede. Pokud si je chcete prohlédnout všechny najednou, nezabere vám to prakticky více než čtvrt hodiny času. Nacházejí se všechny kousek od sebe, stačí si projí několik set metrů dlouhou trasu.

„Všechno to u nás začal již zesnulý akademický malíř Jaroslav Kapec z Hranic, jehož rodina má v Rouském rekreační objekt. Ten si na průčelí domu v osmdesátých letech vyrobil první sluneční hodiny, další pak udělal z druhé strany budovy,“ vyprávěla starostka Rouského Miluše Stržínková.

Malíř pak inspiroval dalšího místního nadšence, Milana Sehnala. Ten vytvořil třetí sluneční hodiny, které však zůstávají zrakům zvědavců skryty. Nacházejí se totiž na průčelí hospodářské budovy na dvoře rodiny Sehnalových.

„Když jsme pak v roce 2009 opravovali obecní úřad, přišel pan Sehnal, který v té době vykonával funkci místostarosty, s nápadem udělat sluneční hodiny na fasádě obecního úřadu,“ popsala starostka Stržínková.

Měděné slunce

Ve stejném roce přibyly další hodiny, a to během úpravy obecního prostranství Rozárka. Tentokrát se zároveň jedná i o umělecký výtvor. Pískovcovou plastiku nazvanou Měděné slunce vytvořil výtvarník Jindřich Pevný. Sluneční hodiny se na ní nacházejí hned dvoje, z přední a zadní strany, internetová databáze je také jako dvoje hodiny uvádí, v Rouském je ale počítají jako jedny.

„Bohužel už nám z nich někdo stačil ukrást mosaznou tyč, která hodiny ukazovala,“ podotkla Stržínková.

Naposledy v Rouském přibyly takzvané analematické sluneční hodiny na prostranství před obecním úřadem, které byly odhaleny letos během oslav státního svátku vzniku samostatné Československé republiky.

„Během jejich odhalování jsme měli připraven i program s referátem o slunečních hodinách a videoprojekci se stejnou tématikou. Lidé se tak mohli dozvědět spoustu zajímavostí o slunečních hodinách z celého světa,“ uvedla starostka.

Podle jejích slov je právě naučný charakter jedním z důvodů, proč hodiny v obci jsou. „Před úřadem máme na nástěnce informační materiály o slunečních hodinách a o tom, jak z nich číst. Do budoucna chceme infotabule sjednotit a možná přidat i mapku, kde mají lidé jednotlivé hodiny hledat,“ řekla Stržínková.

Sluneční hodiny totiž mají i značný turistický potenciál. „Naší obcí vede cyklostezka a většina návštěvníků se u slunečních hodin zastavuje, aby si je prohlédla,“ vysvětlila starostka. To potvrzuje i Vratislav Zíka z pracovní skupiny Sluneční hodiny, který s obcí Rouské úzce spolupracuje. „Myslím si, že je to jedna z možností, jak např. zvýšit turistický ruch v obci. V Rakousku, Itálii, Polsku i jinde již existují místa, která se chlubí názvem vesnička či městečko slunečních hodin,“ sdělil Zíka.

„Aby to nebyl konec, přišel pan Sehnal s tím, že v rámci opravy štítu svého domu na něm vybuduje další hodiny. To by byly v obci už sedmé,“ uzavřela starostka s tím, že doufá, že sluneční hodiny budou v Rouském přibývat i nadále.

MARTIN PJENTAK

Co jsou analematické sluneční hodiny?

Jako poslední přibyly v Rouském v letošním roce analematické sluneční hodiny.

Jedná se o zvláštní druh hodin, které se nejčastěji staví ve vodorovné poloze a mají eliptický tvar číselníku. Protože Slunce není po celý rok na obloze na stejném místě, a tedy sluneční hodiny neukazují po celý rok stejně, řeší se tento problém zavedením vícero stupnic. Analematické hodiny tento problém řeší přesouváním ukazatele po stupnici uvnitř číselníku. V období slunovratů se ukazatel nachází buď v jižní poloze (v zimě) nebo v severní poloze (v létě) a v období rovnodenností uprostřed. Zdroj: wikipedia.org