Návrhy, za co utratit jeden milion korun z městské kasy, tak mohli podávat sami občané. Tuto možnost nakonec využilo devět lidí.

Návrhy ještě musí projít posouzením pracovní skupiny, zda splňují všechny potřebné náležitosti.

„Pracovní skupina se má sejít ve druhé polovině října. V listopadu by tak mělo proběhnout internetové hlasování, ve kterém rozhodnou sami občané o tom, který projekt bude realizován,“ připomněl Petr Bakovský.

Do participativního rozpočtu uvolnila radnice jeden milion korun. Pokud se tento nápad osvědčí, není vyloučeno, že v příštích letech částka naroste. Město chtělo tímto krokem více zapojit občany do rozhodovacích procesů, kdy sami obyvatele mohou přicházet s návrhy, do čeho by se podle nich mělo v Hranicích investovat.