Za 467 na Hranicku prodaných květů získalo letos sdružení celkem 21040 korun. „Všem, kteří si naši Vánoční hvězdu koupili, patří velký dík. Pomohli totiž dětem, jež svádí dennodenně boj se zákeřnou nemocí,“ řekla regionální koordinátorka akce Mirka Knoblochová.

Letos bude výtěžek z prodeje květů použit na rekondiční pobyty nemocných dětí, estetické úpravy hemato-onkologického oddělení a sociální program.

„Sdružení totiž přispívá rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí na úhradu nemocničních poplatků. Jednotlivé částky přesahují desetitisíce korun,“ uvedla Knoblochová.

V minulých letech byly peníze z prodeje květin použity k vybavení a vymalování pokojů i chodeb tak, aby byl pro malé pacienty pobyt v nemocnici co nejpříjemnější.

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na Hranicku na prodeji Vánočních hvězd podíleli,“ vzkázala všem, jež květy nabízeli, Knoblochová.

S nápadem humanitárního prodeje kvetoucích symbolů Vánoc přišla před dvanácti lety maminka tehdy tříletého Denisa Dvořáka, který právě prodělával zákeřnou leukémii.

„Na hemato-onkologické oddělení byl s touto diagnózou hospitalizován rok,“ sdělila Knoblochová. Dnes je Denisovi patnáct a podle jejích informací z něj vyrostl zdravý a šikovný chlapec.