Prohlídky města Lipníka s průvodcem lákají do města zájemce o historii a o památky již čtvrtým rokem. Za tu dobu se uskutečnilo celkem 707 prohlídek, kterých se zúčastnilo více než 10 tisíc návštěvníků.

Oproti loňsku byl letošní počet návštěvníků prohlídek nižší, skončil těsně pod dvěma tisícovkami.

„Zdá se, že kvůli krizi jsou památky obecně navštěvovány méně, u nás jedním z důvodů byly například povodně v období školních výletů, kdy pedagogové denně volali a rušili předem zamluvené termíny,“ vysvětluje Věra Saňková z Turistického informačního centra.

V Lipníku nad Bečvou si letos připomínali 250. výročí od narození významného lipenského rabína Barucha Teomima Fränkela. Proto informační centrum nabízelo zájemcům mimořádnou prohlídku, speciálně zaměřenou na židovské památky.

Tato nabídka byla využita například studenty z Centra židovských studií University Palackého, v rámci projektu We are one si židovské památky Lipníka prohlédli také mladí lidé z Polska, Maďarska či Ukrajiny.

V infocentru si mapují ohlasy návštěvníků také dotazníky. „Ti, kteří se nenechali odradit nepříznivými vlivy, odjížděli nadšeni,“ konstatuje Věra Saňková.

„A to nejen průvodcovskou službou a památkami, které při prohlídce viděli, velmi se jim líbí také naše upravené náměstí, obdivují výstavu Kov ve městě.“

V letošním roce byla také poprvé připravena prohlídka pro imobilní.

„Vozíčkáři ocenili, že i když je naše město historické, je pro ty, kteří se mohou pohybovat pouze na vozíčku, dobře přístupné.”

V letošním roce také častěji než dříve přijížděli ti návštěvníci, kteří už v Lipníku byli, kterým se město vepsalo do srdce, a to nejen z blízkého okolí, ale prakticky z celé střední a severní Moravy. Do města také přijely dvě skupiny v rámci seniorského cestování, pořádaného Olomouckým krajem.

Magdalena Gladišová