K úplnému vypuštění jezové zdrže, takzvané srážce, dojde ve dnech 5. až 25. září.

„Srážka proběhne z důvodu plánované opravy technologie jezu a údržby jezových segmentů, včetně klapek. Současně bude provedeno odstranění naplavených stromů v nadjezí, vyčištění svodných kanálů a sběrných studní. Vypuštěná jezová zdrž navíc umožní kontrolu břehového opevnění nadjezí, které je po celý rok zatopené. Vznikne také prostor k fotodokumentaci dna celého nadjezí," sdělil tiskový mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Jez bývá vypouštěn každoročně. Obvykle však pouze po dobu jednoho týdne. „Letošní srážka je mimořádná právě kvůli plánované opravě technologie jezu, konkrétně se jedná o opravu převodovky. Proto je trvání srážky předběžně plánováno na jednadvacet dní. Časový úsek, po který bude jez vypuštěný, ale může být zkrácen v případě, že budou opravy dokončeny v kratším časovém období," vysvětlil mluvčí.

„Manipulace při vyhrazování se provádí po jednotlivých krocích pozvolna tak, aby nejdříve došlo k ustálení hladiny. Teprve potom následují další kroky. Po dokončení prací a kontrole začne Povodí Moravy vodní dílo opět napouštět," uvedl Petr Chmelař.

Co se vypuštění jezu týká, byl však nestandardní také minulý rok, v němž bylo na Bečvě opakovaně dosaženo hranice sucha. „Loni se Povodí Moravy rozhodlo na jezu Hranice srážku neuskutečnit. Důvodem byla obava o možné ohrožení vodních živočichů," zakončil Petr Chmelař.

David Král