Například Zdeňka Pchálková ze Základní školy v Drahotuších si ve středu šla pro ocenění hned dvakrát. Vedle úspěchu při psaní slohové práce zvítězila v okresním kole recitační soutěže.

„Slohovku jsem napsala tak, jak jsem to cítila. Recitační soutěž už byla trošku těžší. Bylo tam hodně soutěžících a zapracovala i tréma," prozradila žákyně.

Úspěšným reprezentantům škol pogratulovala místostarostka města i vedoucí odboru školství a sociálních věcí v Hranicích.

„Účastí v soutěžích a olympiádách jste potvrdili, že vaše znalosti a dovednosti už přesahují povinný rámec, který vám dává školní vzdělávací program. Zájem o určitý předmět nebo obor možná už předurčuje vaše další studijní zaměření, možná i budoucí profesi. Může se ale stát i vaším celoživotním koníčkem," řekla na závěr vyznamenaným školákům místostarostka Hranic Pavla Tvrdoňová.

Žáci se zapsali do pamětní knihy města a z hranického zámku si odnesli pamětní list i věcné ceny.