Právě pro začínající podnikatele může být finanční dotace ve výši až 45 procent z celkového výdaje, který ovšem nesmí přesáhnout 500 tisíc korun bez DPH, velkou pomocí.

„Hodně lidí se nás na tuto možnost ptalo a víme, že to je žádané. Ačkoliv jde o relativně o malé dotace, pro začínající podnikatele, je to přesně to, co potřebují," uvedla ředitelka Hranické rozvojové agentury Michaela Škrobánková.

Pokud si například někdo bude chtít zařídit autodílnu a bude potřebovat zvedák, který stojí i několik set tisíc korun, může se obrátit na HRA.

„Tato výzva je skutečně hodně potřebná pro drobné živnostníky, kteří doteď pracovali takzvaně doma v garáži na koleni. Těm tato finanční injekce může hodně pomoci rozjet své vlastní podnikání," vysvětlila ředitelka.

Peníze na stroje i počítače

Malopodnikatelé si tak mohou zažádat o dotaci na dlouhodobě hmotný majetek jako jsou stroje, zařízení včetně nezbytného softwaru, který je obsluhuje nebo moderní komunikační a informační technologie, pokud se ovšem vztahují k předmětu dané podpory.

„Zažádat si lidé mohou ale také na nehmotný majetek, pod kterým si lze představit například patentové licence," upřesnila Michaela Škrobánková.

„V případě zájmu o konzultaci záměru nebo bližší informace nás mohou lidé kontaktovat na telefonu nebo mailu, který je uvedený na webu Hranické rozvojové agentury ," vyzvala zájemce ředitelka a zároveň upozornila, že se jedná o jedinečnou příležitost, která se již nemusí opakovat.

„Je třeba být nachystaný a na nic nečekat, protože je možné, že taková výzva už vyhlášená nebude," upozornila.

Seminář na zámku

Dále Hranická rozvojová agentura plánuje spolu s městem seminář určený přímo pro podnikatele. Ten se uskuteční 7. července v 16 hodin ve velké zasedací místnosti na hranickém zámku.

„Na semináři bychom je chtěli informovat jak o této aktuální výzvě, tak o dalších plánovaných dotacích pro střední a velké podniky, které se pohybují v řádech bilionů. Půjde třeba o dotace na úspory, energetické úspory, školící střediska a další, vše se bude týkat pouze OPIK," uzavřela s tím, že přítomný bude i místostarosta Ivo Lesák jako zástupce města a zároveň jako člen komise pro zaměstnanost a podnikání.