V krátkých prezentacích se tak představí projekty z oblasti zemědělských podniků, drobného podnikání, potravinářských produktů a cestovního ruchu, jež usilují o získání dotace z více než sedmi miliónů korun, které MAS Hranicko jako vyhlašovatel programu v první výzvě rozděluje,“ upřesnil vedoucí manažer pro realizaci František Kopecký.

Na setkání je zvána široká veřejnost, která se tak může dozvědět, jaké projekty mají letos šanci získat finanční podporu.

„Záměry následně dle předem stanovených kritérií vyhodnotí výběrová komise spolku, která ty nejpřínosnější doporučí k realizaci,“ dodal František Kopecký. 

Bývalé kasárny Jaslo v Hranicích.
V areálu bývalých kasáren Jaslo vznikne nová ubytovna pro sociálně slabé
Regenerace hranického sídliště Struhlovsko
Regenerace sídliště Struhlovsko bude letos pokračovat. Co se opraví? Co přibude?