„Bude se rozdělovat celkově 195 tisíc korun. Grant poskytuje Mikroregion Hranicko a spolupracuje se sedmi firmami z regionu, které do programu také přispějí,“ uvedla Marcela Tomášová, manažerka rozvoje mikroregionu.

O grant mohou zažádat školky, školy a neziskové nebo církevní organizace, které chystají projekty zaměřené na environmentální výchovu a vzdělávání, rozvíjení tvůrčího a sportovního potenciálu dětí a mládeže, obnovu tradic a zvyků nebo významné akce přesahující území jedné obce.

„Organizace mohou získat grant v maximální výši 15 tisíc korun a čerpat jej rok, tedy od 1. dubna letošního roku do 31. března příštího,“ dodala Marcela Tomášová.

(nuc)