„Nejdůležitější změnou pro žadatele je změna termínu podávání žádostí o příspěvky z rozpočtu města na celoroční činnost v oblasti kultury, tělovýchovy, sociálně-zdravotní oblasti, oblasti životního prostředí a dalších volnočasových aktivit,“ popsal mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Termín žádostí na příští rok se posouvá již na 30. září. A žádá se již podle nových formulářů. Tím mohou žadatelé dostat peníze na provoz mnohem dříve. Termín vyúčtování se nemění.

Dny evropského dědictví 2022 v Hranicích.
Dny památek v Hranicích nabídnou veřejnou snídani, hudbu i prohlídku sklepů

Dobrou zprávou také je, že se zjednodušuje proces podávání žádostí a také následné vyúčtování žádostí.

„U žádostí o granty se termín podávání žádostí nemění. Ale i zde proběhla úprava formulářů. Ty jsou nyní pro žadatele jednodušší, přímo ve formuláři jsou zaneseny vysvětlivky. Stejně jako u žádostí o příspěvky se zredukovalo množství nutných příloh na minimum,“ pokračoval Petr Bakovský.

Nový přechod pro chodce na silnici I/35 na ulici Hranická začalo město budovat 1. září.
VIDEO: U hranických kasáren roste nový přechod. Řidiči musejí počítat s omezením

U grantů se navíc navýšily některé částky určené na jednotlivé oblasti. Granty kultury stoupl ze 705 na 750 tisíc korun a granty v oblasti spolupráce partnerských měst a regionů z 350 na 500 tisíc korun.

Změna je také ve způsobu podávání žádostí. Nyní bude možné žádost podávat buď písemně přes podatelnu nebo datovou schránkou. Již nebude možné podávat žádosti mailem.