Přesné informace i cenu se lidé včas dozvědí z webových stránek Ekoltesu, Města Hranice a z tisku.

„Předběžná cena je stanovená na sto korun za standardní vozík za osobní automobil. Nabídka platí pouze pro občany Hranic a místních částí," sdělil vedoucí provozu odpadového hospodářství Pavel Völkl.

Kompostárna na Jelením kopci je v provozu nepřetržitě od roku 2009. „Někteří lidé ji už využívají nyní. A to především při dovozu většího množství bioodpadu, které nelze složit ve sběrném dvoře," podotkl dále.

Pokud má být kompost kvalitní, je nutné, aby do kontejnerů s bioodpadem vyhazovali lidé zásadně jen zbytky, které tam patří.

„Biologicky rozložitelný odpad vhodný ke kompostování je, jednoduše řečeno, odpad výhradně rostlinného původu, který vzniká například při vaření v domácnosti, nebo při práci na zahrádce," vysvětlil Pavel Völkl.

Co se hodí na kompost?

Přesně to tedy znamená, že do 49 kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad lze vyhodit veškeré zbytky ovoce, zeleniny, čajové pytlíky, kávové sedliny nebo posečenou trávu, shrabané listí, nastříhané větve ze zahrádek.

„Dále je možno do hnědého kontejneru vyhodit pokojové rostliny i se zeminou, piliny a hobliny z čistého dřeva, seno, slámu a podobný rostlinný materiál," doplnil Pavel Völkl.

I takový je pohled na vnitřnosti hnědých kontejnerů na bioodpad. Plastové lahve, konzervy, sáčky nebo živočišný odpad. Takový materiál se nedá použít na kompost, proto znehodnoceným končí ve směsném odpadu.

I takový je pohled na vnitřnosti hnědých kontejnerů na bioodpad. Plastové lahve, konzervy, sáčky nebo živočišný odpad. Takový materiál se nedá použít na kompost, proto znehodnoceným končí ve směsném odpadu. Foto: archiv Pavel Völkl

Sáčky, pleny, tuky ne!

Ovšem kvalita bioodpadu v hnědých kontejnerech je asi největším problémem. Velmi často se v něm totiž objevují plastové sáčky, tašky a jiné obaly, ve kterých občané bioodpad do kontejneru přinášejí. Často se také chybuje v tom, co někteří občané považují za biologicky rozložitelný odpad, ale do kontejneru nepatří.

„Především se chybně vhazují odpady jako použité dětské pleny a jiné hygienické potřeby, zbytky jídel, maso, kosti, oleje, tuky, mléko a mléčné výrobky, konzervy, lakované a barvené dřevo, kameny, hlína a drny. Každý z těchto odpadů pak znehodnotí obsah celého kontejneru a výrazně ztěžuje práci při zpracování bioodpadu," uzavřel Pavel Völkl.