Výrobci, řemeslníci a zemědělci, mohou své výrobky přihlásit do 27. dubna. Certifikační komise se sejde k hodnocení předložených žádostí do 3 týdnů od ukončení výzvy, ještě předtím navštíví její zástupci jednotlivé výrobce v jejich provozovně, termín bude včas upřesněn.

„Smyslem značky je ukázat, co zajímavého náš region nabízí a producent a podpora podnikavosti a úsilí místních výrobců, kteří získávají nové kontakty a možnosti nových forem spolupráce,“ přiblížila projektová manažerka Olga Vilímková.

„Značení je určeno jak návštěvníkům našeho regionu, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat ‚své’ místní výrobce,“ pokračovala Olga Vilímková.

V minulosti získal ocenění Moravská brána regionální produkt® chléb z Potštátu, výrobky z medu ze Skaličky, bramborová bábovka ze Zemědělského družstva v Partutovicích nebo čerstvý bílý sýr z Farmy Zdeňka v Porubě.

Více informací najdete na www.regionalni-znacky.cz nebo www.regionhranicko.cz/moravskabrana.

Kontakt pro další informace a bezplatné konzultace: MAS Hranicko z. s., Olga Vilímková, 731 456 266, e-mail: o.vilimkova@regionhranicko.cz