V prostorách velké zasedací místnosti Městského úřadu v Hranicích přednášeli odborníci z Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze. Vedoucí ústavu Jan Jehlík a jeho kolega Jiří Plos se s návštěvníky podělili o zkušenosti s územním plánováním, jak k němu přistupovat, čeho se vyvarovat či jak dosáhnout největší efektivity.

Přednáška, která se uskutečnila ve středu 16. března, navázala na dvě úvodní besedy o architektuře Soudobé pohledy na rozvoj města a Litomyšl: inspirace pro Hranice? Cyklus setkání pořádá Komise pro architekturu a urbanismus Rady města Hranice. (kra)