„Na příspěvek mohou dosáhnout akce podporující obnovu místních tradic a zvyků, akce zaměřené na podporu tvůrčího a sportovního potenciálu dětí a mládeže. Úspěšnými žadateli se mohou stát spolky, zájmová sdružení, školy, nadace či církve," uvedla koordinátorka programu a manažerka Mikroregionu Hranicko Marcela Tomášová.

Finanční podpory se v loňském roce dočkalo šestnáct žadatelů, o rok dříve jich bylo třináct. To, jaký počet zájemců se do Grantového programu regionu Hranicko přihlásí letos a kolik z nich nakonec uspěje, je zatím nerozluštěnou tajenkou. Uchazeči se ale mohou do programu hlásit už v současné době, předložené žádosti přijímá kancelář Hranické rozvojové agentury na třídě 1. máje od 14. února až do 10. března.

„Mikroregion Hranicko a firmy, které se do letošního ročníku zapojily, nashromáždily celkem 200 tisíc korun. Mezi žadatele bude rozdělena částka ve výši 195 tisíc korun, zbytek bude vynaložen na propagaci programu," doplnila Marcela Tomášová.

Přesné podmínky o programu veřejnost najde na webových stránkách regionu Hranicko