Školní polesí Valšovice se vypořádává s kalamitou, jakou od osmdesátých let nepamatuje. Město Hranice na situaci reaguje zákazem vstupu do těchto lesů. Opatření se týká katastrálního území Valšovic, Paršovic i Drahotuš.

„Střední lesnická škola Hranice požádala Městský úřad Hranice o vydání zákazu vstupu do lesa ve Školním polesí Valšovice. Rozhodnutí o zákazu vstupu do lesa se vztahuje na části katastrálního území Paršovice, Valšovice a Drahotuše a je vydáno od 26. března do 31. května,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Komín na Třídě Čs. Armády v Hranicích je již několik let v dezolátním stavu.
Čápi z Hranic nezmizí. Město koupí a opraví starý komín s hnízdem u Bonveru

Důvodem zákazu jsou rozsáhlé polomy, které vznikly vlivem silných bořivých větrů, jež se prohnaly lokalitou školního polesí v neděli 18. března.

U poškozených a nalomených stromů hrozí, že by mohly návštěvníky lesa poranit.

„Apeluji na veřejnost, aby tento zákaz respektovala. V lesních porostech a také kolem lesních cest se vyskytují vyvrácené zavěšené stromy, stromy s prolámanými korunami a stromy s podtrženými kořeny. Hrozí tak jejich pád,“ popsal aktuální stav zástupce ředitele Střední lesnické školy pro školní polesí Martin Němec.

Kalamita nebývalých rozměrů

Podle odhadů za sebou vichr nechal až 15 000 m³ vyvráceného dřeva. „Vítr vyvracel a lámal stromy bez rozdílu věku a dřevin. Byly poškozeny jak mladé smrkové porosty, tak mýtní porosty bukové. Na vyšší objemy těžby jsme si v posledních letech kvůli intenzivnímu boji s kůrovcem, dá se říct, zvykli. Takovouto kalamitu způsobenou větrem ale dlouhá léta nepamatujeme,“ přiznal Martin Němec.

Odstraňování škod si podle něj vyžádá svůj čas.

„Kalamitu takového rozsahu a její důsledky budeme jistě zpracovávat během celého letošního roku. Věříme ale, že nebezpečné lokality budou vyřešeny do konce května a zákaz vstupu do lesa nebude nutné prodlužovat, nebo budou zpřístupněny minimálně hlavní lesní odvozní cesty,“ doplnil Martin Němec.

Zákaz vstupu platí také pro revír Týn nad Bečvou, který spravují Lesy České republiky. Zde se opatření vztahuje vedle Týnu také na obec Rakov a opět Paršovice. 

Hranická kapela Hra’n’ice hraje nyní ve složení Ben Slimáček, Albert Jeřábek, Tim Slimáček, Vladan Grmolec a Lucie Vymětalíková
Kapela Hra’n’ice: Rádi bychom prorazili za Hranice

autor: David Král