Hranice přijaly vyhlášku už v roce 2011 jako první obec v Olomouckém kraji.

V platnost vstoupila na konci loňského roku, od 1. ledna tak měly hrací automaty z místních podniků zmizet.

To se stalo jen s polovinou z nich. Důvodem je, že se tyto přístroje dělí na povolené městem, které už jsou vymýcené, a povolené státem, jež stále fungují.

Ve výsledku to znamená, že ač město zakazuje oba typy, musí své povolení o provozování činnosti zrušit i ministerstvo financí.

„Správní řízení, které by ukončilo provoz hracích automatů, může ministerstvo financí podle zákona zahájit až v momentu, kdy je vyhláška účinná, což v tomto případě bylo od 1. ledna. Konkrétně v Hranicích nyní zahajujeme osm správních řízení s celkovým počtem 153 technických zařízení," řekl Deníku na začátku roku mluvčí ministerstva financí Radek Ležatka.

V současné době stále probíhá soudní řízení.

„Majitelé heren se samozřejmě snaží řízení prodloužit a s tím natáhnout dobu, kdy mohou provozovat hazardní činnost," vysvětlil vývoj situace mluvčí městského úřadu Petr Bakovský.

Kromě soudního odvolání podali majitelé taktéž žádost o zrušení vyhlášky. Členové zastupitelstva ji na zářijovém zasedání obratem zamítli.

Město chce patologickou činnost zakázat i přesto, že z ní má zisk. V loňském roce přibylo do městské kasy téměř 12 milionů korun.

„Dnes se pohybujeme na osmi milionech korun, takže počítáme, že se částka k loňským dvanácti milionům opět vyšplhá," nechal se slyšet vedoucí finančního odboru Vladimír Zemek.

Loni v automatech zmizelo 70 milionů

O tom, že tento koníček drásá hráčům peněženky, není pochyb. Loni v Hranicích prohráli přes 70 milionů korun.

V současnosti město nemá na provozovatele žádnou páku.

„Pokud jde o sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, které povoluje ministerstvo financí, výkon státního dozoru obci nepřísluší," komentoval situaci dříve mluvčí ministerstva Radek Ležatka.

Policie ani finanční odbor tak nemůže nikoho sankciovat.

„Kontrolujeme jen to, jestli jsou hráči zletilí," vysvětlil velitel městské policie Miroslav Mann. Až bude mít město pravomoc, bude ilegální hraní hlídat.

Se zákazem legální hry samozřejmě přichází riziko nezákonných heren.

„V Hranicích ještě úplný zákaz neplatí, není proto důvod ke vzniku ilegálního hraní. V jiných městech, kde herny zakázali, však k takové věci bohužel došlo," uzavřel věc velitel Mann.

Veronika Hlavinková