Základní škola hranické městské části Drahotuše tak bude moci až do června 2017 užívat titul Zelená škola Olomouckého kraje. V rámci vítězství v této soutěži bude organizaci poskytnuta dotace určená na realizaci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dětí. Ocenění tradičně uděluje Olomoucký kraj, tentokrát se jednalo již o jubilejní desátý ročník.

„Každoročním cílem tohoto projektu je ocenit a finančně podpořit školy, které se aktivně zapojují do ekologické výchovy. Šest škol s nejvyšším počtem bodů obdrží příspěvek ve výši sedm tisíc korun. Dvěma školám, které se v soutěži umístily na druhém místě, bude poskytnuta dotace ve výši čtyři tisíce korun," uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Zdeněk Švec.

„Naše škola se do této soutěže přihlásila poprvé a hned jsme skončili na fantastickém prvním místě s největším počtem získaných bodů a finanční odměnou. Komise vysoce hodnotila rozmanitost činností naší školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty," uvedla na internetových stránkách školy koordinátorka pro EVVO Petra Sedláková.

Mezi environmentální aktivity školy patří například četné besedy či projekty dotýkající se tématu, školení zaměstnanců, výuka v přírodě, sběrná činnost či každoroční akce Ukliďme Drahotuše. Škola je také držitelem certifikátu Přírodní zahrada. 

Autor: David Král