Ve středu se konala informační schůzka, kam se s novým konceptem přišlo seznámit přes 30 lidí. Rodiče předškoláků po letech usedli do školních lavic, aby si přiblížili organizaci Svět vzdělání, která na začátku letošního roku uzavřela spolupráci se ZŠ Šromotovo v Hranicích.

„Iniciativa vzešla od místních rodičů, kteří získali reference na tento vzdělávací spolek. Těší mě, že jsme byli osloveni a že jsme bráni jako dobrý partner. Koncept je v souladu s našimi prioritami. Současné školství investuje spíše do dětí s potřebou podpůrných prostředků. My bychom chtěli podpořit děti s nadáním, kterým se nedostává tolik pozornosti. Důraz klademe i na dobré vztahy ve třídě a Svět vzdělání právě na tomto staví,“ vysvětlil Radomír Habermann, ředitel školy.

Projekt podporuje i město. „Koncept se nám velmi líbí a vítáme ho jako obohacení vzdělávací nabídky,“ uvedl Vladimír Juračka, místostarosta Hranic.

Rodičům představil spolek Tomáš Blumenstein, který se problematice nadaných dětí věnuje již 15 let: „Máme navázanou spolupráci se školami v Brně, Olomouci, Pardubicích a mnoho dalších. Nabízíme doplnění standardního studijního programu o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá přidaná výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu tříd. Děti se tak už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá i výuka matematiky Hejného metodou. Od třetí třídy je zařazena hodina programování.“

Obrovská profesní výzva

Posluchačům byly k dispozici i dvě pedagožky.

„Pro mě je to obrovská profesní výzva. Líbí se mi, že tento koncept rozvíjí nejen vzdělávání, ale i osobní složku,“ prozradila Petra Drábková, učitelka budoucích prvňáčků.

„Ráda budu věnovat svůj čas vzdělávání dětí, které stojí o to dělat něco navíc,“ doplnila její kolegyně Ellen Hašová, která povede s Petrou Drábkovou párovou výuku v matematice.

Třídy Světa vzdělání nepřijímají ovšem do svých řad jen nadané děti. „Nepodporujeme jen nadprůměrně inteligentní žáky. V našich třídách jsou i šikovné děti, které úspěšně projdou talentovými zkouškami,“ upřesnil Tomáš Blumenstein a dodal: „Věřím, že náš koncept výuky děti opravdu obohacuje. Přijďte se přesvědčit sami. 11. března v 16 hodin pořádáme další informační schůzky.“

Na konci prezentace pak padaly doplňující dotazy. Ve třídě panovala dobrá nálada a celý výstup byl zakončen bouřlivým potleskem.

„Akce splnila naše očekávání. Získali jsme ucelené informace o spolku. Jsme přesvědčeni, že tento styl výuky rozvíjí děti v širším kontextu a samy si pak mohou vybrat svou profesi. My to určitě zkusíme,“ prozradili manželé Richterovi z Hranic.