S opravami začali už minulý školní rok za podpory zřizovatele školy, jímž je město Potštát.

„Ve třech třídách druhého stupně jsme vyměnili kompletně podlahy, staré žárovkové osvětlení jsme nahradili ledkovým, třídy se vymalovali a dvě učebny jsme vybavili novým nábytkem,“ popsal ředitel Základní školy a Mateřské školy Potštát Karel Machyl.

V rekonstrukci budou pokračovat i v tomto školním roce, na řadu přijdou třídy prvního stupně.

„Opět počítáme s výměnou podlah a do tříd přijde úplně nový školní nábytek. Nyní řešíme zřízení nové badatelské učebny, která by měla vzniknout v prostorách školy. Sloužit bude nejen pro žáky školy ale také dětem z naší mateřinky,“ pokračoval Karel Machyl.

Badatelská učebna, jak už název napovídá, předpokládá specifické vybavení.

„Opatřena bude asi deseti počítači, dále zde vzniknou místa pro badatelskou činnost, počítáme s 3D skenerem, s 3D tiskárnou a interaktivní tabulí,“ přiblížil plány na duben a květen příštího roku ředitel školy. Podle jeho slov budou náklady na tuto učebnu z devadesáti pěti procent pokryty z dotací, kterou škola získala v rámci projektu Map II.

Nová učebna na hudebku

Nové učebny hudební výchovy se však žáci dočkají ještě do Vánoc. Své využití tato třída najde také při pořádání výukového kurzu s názvem Potštátský houslový klíč, který má ve škole dvacetiletou tradici.

„Na tento seminář se k nám sjíždějí učitelé hudební výchovy z celé republiky a také ze Slovenska. Jedná se o netradiční formu výuky s učebními pomůckami Ireny Krškové, která je zakladatelkou speciálních metod, jak zábavnými hrami učit děti od mateřské až po druhý stupeň základních škol hudební výchovu,“ přiblížil Karel Machyl.

Velkou výhodou školy je její okolí, které tvoří z velké části příroda, což přímo vybízí k enviromentálnímu vzdělávání.

„V budoucnu počítáme s pořádáním přírodovědných soutěží pro školy z celého Hranicka. Významně také spolupracujeme s Vojenskými lesy v rámci lesní pedagogiky,“ pokračoval ředitel.

V plánu je proměna staré budovy

Plánů, jak postupně zvelebit školu a zajistit dětem moderní výuku, má ale ředitel daleko více.

„V horizontu dvou až tří let bychom rádi začali rekonstruovat starou školní budovu a rovněž technologii vytápění všech objektů na modernější, ekologičtější a zároveň úspornější,“ informoval Karel Machyl, který si velice dobře uvědomuje, že bez podpory zřizovatele, kterým je město Potštát, by nebyly tak náročné a finančně nákladné úpravy možné.

„Nynější zastupitelstvo škole fandí a toho si nesmírně vážíme,“ doplnil na závěr ředitel Základní školy a Mateřské školy Potštát Karel Machyl.