Výzdoba tříd, rovnání učebnic, popisování sešitů, příprava dárečků na lavici, to zaměstnává v těchto dnech učitelky.

Na plné obrátky probíhají přípravy na Základní škole 1. máje v Hranicích.

„Učitelky jednak zdobí třídy, razítkují také sešity a učebnice jmény prvňáčků. Chystají se informace pro rodiče ohledně kroužků, školní družiny a podobných věcí. Blíží se také schůzka kantorů, na které se rozplánuje výuka a další záležitosti,“ informovala zástupkyně ředitele na prvním stupni Základní školy 1. máje Stanislava Škrobánková.

Na prvňáčky se také těší na Základní škole Šromotovo. „Dokončujeme dekoraci tříd, většina z nich je však připravena. Jediné, co nás ještě tak čeká, než začneme výuku, je focení prvňáčků na památku. Fotografie dostanou od školy zdarma. Organizační věci máme již hotové,“ prozradil ředitel Základní školy Šromotovo Vítězslav Hons.

Poslední detaily dolaďují v Základní škole Drahotuše. „Děláme tady na plné obrátky, už se nám to blíží a na prvňáčky se moc těšíme. Pracujeme na posledních úpravách třídy, dárečky jsou také připraveny,“ svěřila se ředitelka Dagmar Pospíšilová.

Podobně to vypadá i na Základní škole Struhlovsko. „V současné době se vše ujasňuje, jsme ve stadiu příprav,“ informoval nový ředitel školy Radomír Macháň.

S přípravami jsou už hotovi na hranické Základní škole Nová. Možná i z toho důvodu, že očekávají pouze čtyři prvňáčky. „Všechno už máme připravené. Dokonce i dárečky, které vyrobili žáci vyšších tříd v pracovním vyučování. Začátek bude slavnostní, prvňáci budou všem představeni, obdarováni, a pak se začne učit,“ řekla ředitelka školy Jitka Skřídlová.