„Přesné termíny zatím nejsou stanoveny. Počasí momentálně dovoluje pokračovat v pracovní činnosti a závazný je až termín ukončení celého projektu, tedy květen roku 2015," řekl tiskový mluvčí Městského úřadu v Hranicích Petr Bakovský.

I přes technologickou přestávku, by právě v zimě mělo dojít na odstranění dřívější trafostanice. Její demolice však nebyla zahrnuta v dotačním příspěvku, tyto náklady se proto hradí z městských financí.

„Do zimy se udělala nová trafostanice, základem byly také betonáže. Pokud by se toto do zimy nestihlo, hrozily by časové prodlevy. Stihnout by se mohly i jiné práce, například oprava zídky," podotkl mluvčí.

To, jak přesně budou práce probíhat přes zimní období, ale není zcela jasné. Pomine-li se dopad počasí, mohou činnost ovlivnit i další zakázky provádějící firmy.

Rekonstrukce přijde na 18 milionů

Rekonstrukce zámecké zahrady, která je umístěná v historické části města, je projektem za přibližně 18 milionů korun, přičemž dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava činí hned 85 procent uznatelných nákladů. Zbývající část se hradí z městských peněz. Projekt zahrnuje stavbu víceúčelového komplexu volnočasových aktivit, dětských prvků, mobiliáře, sociálního zázemí či výsadbu nové zeleně.

Cílem této investice je vytvoření odpočinkového prostoru pro relaxaci a využití volného času v centru města. Záměrem je i napojení Čechovy ulice na Pernštejnské náměstí právě přes zámecký areál.