Jedná se o prostory pod zámeckým klubem směrem k Veličce, se které město už od rekonstrukce zámku uvažuje nějakým způsobem změnit.

„Už delší dobu existuje studie, která jasně ukazuje, jak by zahrada měla vypadat,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

S opravou se ale v letošním roce zatím nepočítá. Pouze byl učiněn první krok, kterým je získání stavebního povolení a teď se bude radnice snažit získat na rekonstrukci dotace.

„V letoším rozpočtu s opravou není počítáno. Rádi se do celé akce pustíme, ale ještě raději s nějakou dotací,“ poznamenal Petr Bakovský.

Propojení s Čechovou ulicí a Pernštejnským náměstím

Rekonstrukce zámecké zahrady řeší její komplexní přestavbu. Účelem je zpřístupnit zahrady veřejnosti jako odpočinkovou zónu s plochami pro volnočasové aktivity.

„Ideální vizí je, aby se rekonstrukce podařila přímo propojit s provozem zámeckého klubu a mohly se pořádat třeba společné akce,“ sdělil mluvčí radnice.

Pro pěší bude zahrada bezbariérově propojovat ulici Čechovu s areálem zámku a dále s ulicí Jiráskovou a Pernštejnským náměstím.

„Propojení na Pernštejnské náměstí by mělo být vedeno okolo současného sídla údržbáře zámku,“ doplnila Pavla Hynčicová, investiční technik z odboru rozvoje města.

Počítá se s tím, že areál bude oplocen s uzamykatelnými bránami. Pro veřejnost bude přístupný v denní dobu. V zimě se počítá jen s provozem veřejných toalet.

„Já jen doufám, že se zde nebudou scházet bezdomovci a feťáci a dělat nějaký velký nepořádek,“ uvedla pětatřicetiletá obyvatelka Hranic, která si nepřála uvést své jméno. V areálu se počítá i lavičkami nebo prvky dětského hřiště.

Povolení řeší v Lipníku, kvůli střetu zájmů

Zajímavostí podané žádosti je, že nebyla dána na stavební úřad v Hranicích, ale do Lipníka.

„Důvodem je, aby nedošlo ke střetu zájmu,“ informoval Petr Bakovský.

Naproti zahradě totiž bydlí vedoucí hranického stavebního úřadu a mohlo by docházet k nejrůznějším spekulacím.

V Lipníku zatím s vydáním stavebního povolení čekají na uplynutí doby, po kterou mohou být podávány námitky a připomínky.

Začalo se dokonce spekulovat o petici, kterou proti rekonstrukci sepsali obyvatelé přilehlých hranických ulic.

„O ničem podobném nevím. Připomínky může v současné době navrhnout kdokoliv. Ale pokud se tak nestane, s největší pravděpodobností stavební povolení udělíme,“ řekla Jarmila Šlosarová z lipnického stavebního úřadu.