„Připravovaná přeložka vodovodu kvůli výstavbě retenční nádrže u Veličky si vyžádá krátkodobé uzavření schodiště od Zámeckého hotelu Zlatý orel směrem k Veličce. Uzavírka bude trvat dva dny, jedná se o středu 31. ledna a čtvrtek 1. února,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Retenční nádrž u Šromotova náměstí by měla být dostavěna do konce února. Budování nádrže je součástí rozsáhlé stavební akce v celkové hodnotě 134 milionů korun, jejímž cílem je zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy. Investorsky ji zajišťuje společnost VaK Přerov.

Vedle zmíněné retenční nádrže pod zámeckými schody v sobě projekt zahrnuje výstavbu dalších dvou nádrží.

„Zbývající dvě retenční nádrže jsou u Bečvy. Jedna nádrž je pravobřežní, ta je umístěná před čističkou odpadních vod a druhá, levobřežní, u jezu,“ připomněl Petr Bakovský.

I zbývající dvě nádrže by měly být hotovy do konce února.

„Účelem retenčních nádrží, s celkovým objemem zhruba 3 000 m3, je zachytit při deštích vodu z jednotné kanalizace, která by jinak odtekla do řeky a po odeznění dešťů zachycenou vodu přečerpat a vyčistit na ČOV,“ vysvětlil mluvčí.

Součástí projektu je také vybudování kanalizace v ulicích Kropáčova, Tesaříkova, Havlíčkova a Pod Křivým.

„V ulici Pod Křivým jsou kanalizace a přípojky dokončeny a povrch cesty má být hotov do 30. dubna. Kanalizace v ulici Havlíčková má být hotová 31. března, přípojky 30. dubna a cesta 31. května 2018,“ uvedl Petr Bakovský.

Kanalizace je již dokončena také na ulici Kropáčově. Do poloviny února mají být hotové přípojky a do 30. dubna letošního roku také povrch ulice.

S novou splaškovou kanalizací jde ruku v ruce i nová kanalizace dešťová o délce 1,8 kilometru. Zde se náklady pohybují ve výši 15,6 milionu korun a ze svého rozpočtu je hradí město Hranice. autor: David Král