„Letos budeme přibírat celkem jednatřicet dětí,“ řekla na úvod ředitelka Mateřské školy Klíček Struhlovsko Miluše Koláčková. Že se s největší pravděpodobností nedostane na všechny bylo jasné už při prvním pohledu do chodby školky. Zde bylo plno rodičů se svými ratolestmi a další pořád přicházeli.

„Teď máme přibližně deset hodin dopoledne a už zde mám přihlášku od šestnácti dětí. Myslím si, že zájem bude větší, než budeme moci přijmout,“ dodala ředitelka školky. Loni se jim sešlo celkem třiapadesát žádostí. Počet přijímaných dětí není ale vždy stejný, záleží kolik jich ze školky každý rok odejde do prvních tříd základních škol.

Při zápisu děti zkouší poznat barvičky a ředitelka školky se jich vyptává i na další věci.

„Například, jestli už si umí rozvázat a sundat boty,“ doplnila Miluše Koláčková. Každé dítě, které do ředitelny se svou maminkou přišlo, si také domů odnášelo sešítek s básničkou a písničkou a nějakou laskominu. „Já se do školky těším,“ řekl tiše Vojtíšek, kterého ještě doplnila jeho maminka.

„Už je jasné, že se těší. Doma je jen s maminkou a tady ho čeká celý kolektiv,“ doplnila s úsměvem maminka. Děti, které zápisem projdou, nastoupí do školky začátkem září. Několik maminek se dotazovalo na dřívější nástup z důvodu nástupu do zaměstnání, ale to vzhledem k letním prázdninám není možné. „Uvidíme jak vše vyřeším. Když tak alespoň přes léto vypomůžou babičky,“ poznamenala jedna z maminek.

Koho vezmou, koho ne

Zápis do školky v Klíčku má svá kritéria, podle kterých děti přijímají. „Celkem máme sedm kritérií, podle kterých postupujeme,“ informovala Miluše Koláčková. Prvním je věk, kdy dítě musí být v rozmezí od tří do šesti let. Důležitý je i trvalý pobyt žadatele a přednost samozřejmě dostávají děti s trvalým bydlištěm v Hranicích.

„Velmi důležité je, že přednostně přijímáme děti, které jsou už v předškolním věku,“ připomněla další z kritérií ředitelka školky.

Dalším je zaměstnanost rodičů, délka docházky, sourozenecké vazby a nakonec datum podání žádosti. Zejména na sourozenecké vazby kladou v Klíčku velkou důležitost. „Myslím si, že je dobře, když už zde rodina jedno dítě měla a ví, jak u nás vše chodí a probíhá. I dítě má potom adaptaci jednodušší,“ řekla na závěr ředitelka Mateřské školy Klíček Struhlovsko Miluše Koláčková.

Na kolik dětí se nakonec ve všech hranických školkách dostane nebylo ve čtvrtek vůbec jasné. Zřejmé ale bylo, že všechny se letos určitě radovat nebudou. (zem)