Dveře zápisů budou dětem a jejich zákonným zástupcům na všech hranických základních školách otevřeny v pátek od čtrnácti do osmnácti hodin. V sobotu pak od devíti do jedenácti hodin.

„Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2018 dovrší věk šesti let,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Ke školní docházce však mohou být přijaty i mladší děti, a sice ty, které dosáhnou šesti let v rozmezí od září 2018 do konce června 2019. „Pokud je dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, může být k plnění školní docházky přijato již ve školním roce 2018/2019,“ vysvětlil Petr Bakovský.

Nejedná se však o jedinou podmínku, která musí být u těchto dětí splněna. Pro přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2012 je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

U dětí narozených od ledna do konce června 2013 je pak vedle doporučení poradenského zařízení potřeba dodat také doporučení odborného lékaře.
Město Hranice připomíná rodičům všech dětí, aby k zápisu nezapomněly přinést potřebné dokumenty.

„Na zápis si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Tiskopisy k zápisu vyplňují rodiče buď přímo u zápisu, nebo si je mohou stáhnout na webových stránkách škol a vyplnit předem. Jde o Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, dále zápisní lístek, případně žádost o odklad povinné školní docházky,“ uzavřel Petr Bakovský.

Zápisy se kvůli novému školskému zákonu konají již druhý rok po sobě v dubnovém termínu. V předešlých letech bývaly vždy v lednu. 

Autor: David Král