V minulém roce probíhaly zápisy na začátku ledna, v tom letošním si na ně musejí rodiče a děti počkat až do dubna.

Později se uskuteční i zápisy do hranických mateřinek. Rodiče k nim se svými ratolestmi zamíří až v květnu.

„V minulých letech se konaly zápisy prvňáčků vždy v lednu. Letos se termín zápisů do všech čtyř základních škol v Hranicích posouvá na pátek 7. dubna od 14 do 18 hodin a sobotu 8. dubna od 9 do 11 hodin," informoval Petr Bakovský, mluvčí hranické radnice.

Změnou termínů zápisů do prvních tříd základních škol by podle něj neměly vzniknout vážnější problémy.

„Jedná se pouze o posunutí data zápisu. Rodiče, kteří žádají o odklad povinné školní docházky, budou pouze muset vyřídit vše potřebné v kratší lhůtě," doplnil Petr Bakovský. Základní školy mají dostatečné kapacity. Některé školy rodiče preferují více.

Povinná školka

Hranické mateřinky se musejí připravit na jednu zásadní změnu, a tou je povinný nástup předškoláků.

„Zřejmě nás čeká více administrativy, ale ta se navyšuje každý rok. Novinkou pro nás bude vytvoření spádových obvodů," doplnila ředitelka mateřské školy Pohádka v Hranicích Lenka Němčáková.

Město bude školkám posílat seznam dětí z dané spádové oblasti, které musejí poslední rok povinně nastoupit.

„Volné místa máme, momentálně je u nás dvacet devět dětí předškolního věku," zmínila ředitelka. Zápis do mateřinek se uskuteční v květnu.

Nová legislativa by neměla mít dopad na školská zařízení, která se věnují dětem se zdravotním postižením.

„Nás se změny se zápisem do prvních tříd netýkají, protože u nás se zápis nedělá," uzavřela ředitelka ZŠ Nová v Hranicích Jarmila Theimerová.