Dotace je určena na obnovení zničeného základního vybavení domácnosti. Žádá se o ni prostřednictvím starostů jednotlivých měst a obcí. „Žádost je nutné podat na předepsaném tiskopise včetně příloh na podatelně Městského úřadu v Hranicích,“ vzkázal dotčeným lidem z postižených oblastí mluvčí města Petr Bakovský.

Bližší informace lze získat na odboru rozvoje a na webových stránkách www.mesto-hranice.cz.

Finanční pomoc je určena těm, kteří ve dnech 17. a 18. května utrpěli povodní. Nevztahuje se však na rekonstrukce a opravy suterénu či sklepních prostor. Žádat o ni mohou lidé, kteří přišli v důsledku pohromy o možnost užívat byt nebo jeho část.

„Je poskytována na nákup například ledničky, pračky, skříně, postele, podlahy a podobně,“ uvedl pár příkladů Bakovský.

Na dotaci není právní nárok. Podmínky a účel použití příspěvku se mohou průběžně měnit.