„Rada města Hranic doporučila současnou podobu materiálů ke schválení, na zastupitelstvu k ní ale určitě proběhne ještě nějaká debata,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Podobu aktualizovaných protikorupčních opatření vypracovala pracovní skupina složená ze zástupců koalice i opozice na základě požadavku zastupitelstva z jednání 17. února.

„Pracovní skupina se sešla celkem třikrát, první materiál byl předložen zastupitelstvu už na jednání v červnu, ale zastupitelé měli rozdílné představy, proto se domluvili, že se pracovní skupina na navrhované změny podívá,“ řekl Bakovský.

Tohle je tedy konečná verze pracovní skupiny po projednání o prázdninách. Etický kodex, který je volně přístupný v materiálech pro zastupitelstvo, by měl platit pro členy zastupitelstva, kontrolního a finančního výboru.

„Zastupitel a člen výboru jde v boji proti korupci příkladem tak, že veřejně odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou v souvislosti s postavením zastupitele nabízeny,“ je například uvedeno v kodexu.

Dále upřesňuje, že zastupitel a člen výboru nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

Stejně tak by zastupitelé a členové zmíněných výborů měli odevzdávat formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a o příjmech, darech a závazcích.

Etický kodex by měl podle slov místostarosty Miroslava Wildnera sloužit hlavně jako informace pro voliče, kteří tak budou mít možnost zhodnotit práci jednotlivých zastupitelů.

„Tento kodex neřešíme z důvodu nějakých dřívějších problémů, ale kvůli zvýšení otevřenosti vůči veřejnosti,“ dodal Bakovský.

Petra Andrýsková