Ve snaze vyhnout se povinnosti získat jejich souhlas a stavbu zlegalizovat řešili hraničtí poslanci návrh odejmout parku nebo jeho části statut kulturní památky. Hlasování však skončilo fiaskem.

S návrhem požádat o výmaz hranického městského parku ze seznamu kulturních památek přišel poslanec Zdeněk Špiřík. V materiálech pro své kolegy zastupitele uvedl, že tenisový klub by svým klientům rád přes zimu nabídl nafukovací halu. „Zahrnutím areálu do kulturní památky parku je však tento záměr znemožněn,“ tvrdí Špiřík.

Původně se čtvrteční debata zastupitelů týkala pouze kurtů. Na schůzi proto zazněl návrh, aby byly oproštěny od statutu kulturní památky pouze kurty. „Tím by se ale nic nevyřešilo. Každá památka má kolem sebe ochranné pásmo a na něj se stanovisko památkářů vztahuje také,“ konstatovala místostarostka města Radka Ondriášová.

Po její logické úvaze se tedy zastupitelé začali zabývat myšlenkou zbavit statutu nemovité kulturní památky celý park. I v tomto případě však byla místostarostka skeptická.

„Ministerstvo kultury může kulturní památku vymazat ze seznamu jen z vážných důvodů, jako je například její vyhoření, demolice a podobně,“ konstatovala. „Mně stejně připadá navržený způsob, jak obejít památkáře, dost nešťastný,“ vstoupila do diskuze zastupitelka Daniela Jablonská a hned po ní si vzal slovo Jiří Haša.

„Už dva roky po sobě památkáři halu nepovolili. Také považuji pokus o vyjmutí parku ze seznamu památek za donkichotský, ale jinou možnost asi nemáme, pokud chceme stavbu prosadit,“ vyjádřil své mínění.

Po Hašovi dostal slovo majitel tenisového areálu Jindřich Bartsch. „Oroduji za tenisty. Rád bych jim nabídl možnost používat kurty i v zimě a byl bych rád, kdyby mě v tom město podpořilo,“ řekl. Hned po něm si vzal slovo zastupitel Ivan Sumara.

„Sportovní lobbing je zajímavá věc. Líbí se mi, jak dokáže kývat se zdejším zastupitelstvem,“ podotkl ironicky. „V minulém volebním období se podařilo prosadit, aby se tenisovému klubu prodaly pozemky pod kurty. Teď se řadě lidí hala nelíbí, ale přesto hledáme řešení, jak ji zlegalizovat,“ vyjádřil svůj názor Sumara.

Diskuse na téma parku probíhala nakonec více než hodinu a napříč všemi politickými stranami. Poslanci se rozdělili na dva tábory. Jeden soucítil s tenisty, druhý s přírodou, parkem a jeho rázem, který by prý hala rušila. Návrhy na usnesení byly nakonec dva. Nejprve hraničtí poslanci rozhodovali o tom, zda požádat o výmaz celého parku ze seznamu památek.

Osm jich zvedlo ruku pro, šest proti a zbylých sedm se hlasování zdrželo. Návrh tedy přijat nebyl. Při následném hlasování o výmazu tenisové části parku se pro návrh nevyjádřil nikdo, proti bylo osm zastupitelů a zbylých třináct se hlasování zdrželo.