Na čtvrteční schůzi měli městští poslanci poprvé tu čest seznámit se se studií proveditelnosti. Odborníci v ní nabídli hned tři varianty, jak by mohl vojenský areál do budoucna vypadat.

V zástavovém plánu, který se zastupitelům ve čtvrtek v podvečer promítl v zasedací síni na plátně, nechyběla sféra bydlení, podnikání, občanské vybavenosti, školství ani zeleně.

Přesto ale z řad zastupitelstva vzešlo pár návrhů, jak studii ještě lépe dopracovat a vylepšit. Největším problémem Jasla je jeho technický stav.

„Pokud bychom se přece jen rozhodli, že od státu kasárna koupíme, jaká z toho pro nás plynou rizika?,“ vyjádřil obavu většiny hranických poslanců jeden z nich, Radek Hlavinka.

Hned vzápětí se dozvěděl, že tam bude potřeba investovat nemalé peníze do cest, které jsou zničeny těžkou technikou, ale i do budov. Některé z nich jsou odsouzeny dokonce k demolici.

„Je také nutné vzít v úvahu, že půda v areálu může být vysoce kontaminována ropnými látkami, což může znamenat velké výdaje spojené s jejím vyčistěním,“ upozorňuje na další možné riziko studie proveditelnosti.

Kasárna Jaslo nabídl stát městu původně za 169 milionů. V současné době už je tato suma téměř poloviční, ale pro město přesto neúnosná. V srpnu se zastupitelé na svém mimořádném zasedání dohodli, že 91 milionů je stále ještě hodně.

„Víme, že bezúplatně kasárna nedostaneme. Může se také stát, že toto už bude poslední částka a objekt koupí někdo jiný. Nebo přijde armáda s další nabídkou a nabídne kasárna někde kolem šedesáti milionů,“ řekl již dříve starosta Hranic Miroslav Wildner.