Řeč je o rostoucím třípodlažním komplexu naproti hranickému zámku, který se staví už sedm měsíců.

„My z té budovy velkou radost nemáme. Uvítali bychom jiný typ stavby, který by více respektoval okolní zástavbu," řekl hranický zastupitel a předseda komise pro regeneraci městské památkové zóny a památky Vladimír Juračka.

„Tuto stavbu ale nejsme schopni v komisi ovlivnit. Vyjadřovala se k ní státní správa prostřednictvím stavebního úřadu i památkáři, jejichž připomínky nakonec byly akceptovány," pokračoval.

Kritické poznámky členů zmíněné komise nyní řešila i rada města. Představitelé tohoto orgánu uznali, že připomínky mají své opodstatnění.

„Věřím, že konečný vzhled objektu bude více korespondovat s historickým centrem, ale ani ta rozestavená část se mi moc nelíbí. Viděla jsem novostavby v centrech jiných měst a myslím si, že takové objekty by se daly více připodobnit historickým budovám v okolí," konstatovala členka rady města a místostarostka Hranic Pavla Tvrdoňová.

Vznikající polyfunkční objekt se třemi nadzemními podlažími a využitým podkrovím bude zahrnovat obchody nebo kancelářské prostory a navržené jsou i bytové jednotky.

Kritika? Jen subjektivní pohled

Investor Jiří Nehyba s kritikou nesouhlasí a nechápe, proč vznikla až sedm měsíců po zahájení stavby.

„Tu kritiku beru jen jako subjektivní pohled konkrétních osob. Tito lidé se asi lekli, když viděli, jak velká ta budova nakonec bude. Jedná se každopádně o budovu s moderními prvky, která ale zároveň zapadá do okolí a respektuje historický ráz. My jsme přistoupili i k některým kompromisům, proto nakonec není celá budova prosklená, jak jsme původně zamýšleli," sdělil investor s tím, že stavba by měla být dokončená na konci tohoto roku. To, které obchody v budově otevřou, ale zatím zveřejnit nechtěl.

Nerespektovala historický význam

Radní i kvůli vznikající stavbě pověřili komisi pro regeneraci městské památkové zóny a památky, aby i ona předem posoudila stavby v historickém jádru či stavby ve vlastnictví města a zabránila tak případnému znehodnocení budov či okolí.

Kritiku si totiž vysloužila i vloni rekonstruovaná budova Základní školy Šromotovo.

Podle slov Vladimíra Juračky se při venkovní úpravě vůbec nerespektovaly estetické prvky fasády a historický význam budovy prý byl částečně znehodnocený.

„Kdybychom tuto pravomoc měli už dříve, tomu necitlivému zakrytí zdobných prvků fasády bychom jistě zabránili. Školní budova sice nespadá do městské památkové zóny a není památkově chráněná, ale je to objekt s historickou hodnotou. Město už mnoho takových ve svém vlastnictví nemá," sdělil Vladimír Juračka.