„Návrh jsme ze stolu nesmetli, ale vzali jsme si čas na prokázání chybného řešení, které vycházelo ze záměrně špatného zadání. Důsledkem takového zadání bylo zbytečně nákladné řešení spojené s likvidací jednoho z posledních historických stavebních prvků u Bečvy," vysvětlil své hlasování předseda hnutí Otevřená radnice Ivo Lesák.

Nevoli vzbudilo údajně nezbytně nutné zbourání nábřežní zdi na pravém břehu podél Kropáčovy ulice.

„Je nutné si uvědomit, že celá akce se sestává z několika částí. Samotná protipovodňová ochrana města obsahuje zdi na obou březích a zemní hrázku na pravém břehu. Problematická je pouze zmíněná zeď v Kropáčově ulici. Jde tedy odhadem o čtvrtinu délky navržených ochranných prvků podél Bečvy," uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

„Zeď vzhledem ke své konstrukci nezaručuje dostatečné technické parametry podle současných norem ani životnost, která je od prvků protipovodňových opatření požadována," pokračovala mluvčí.

Plné zábradlí, nebo posunutá zeď

Zastupitelé města se tak měli rozhodnout mezi dvěma variantami.

Buď zbourat stávající opěrnou zeď s betonovým zábradlím a vybudovat novou ve stejném místě s plným zábradlím, což by vyšlo 46,3 milionu korun, kdy by se město spolupodílelo téměř sedmi miliony.

Nebo po zbourání zídky vybudovat novou, betonovou, která by stála o 4,3 metru dále než stávající. Tento plán by vyšel na 17,6 milionu a spolufinancování města by bylo 2,6 milionu korun.

Varianta číslo tři

Karel Hübl„V obou případech by byl nenávratně zničený objekt významně dotvářející již jedno století panorama města," uvedl Karel Hübl, který vystoupil na zastupitelstvu se svým vlastním návrhem.

„Předstoupil jsem s variantou číslo tři – s nízkou zemní hrázkou odsazenou asi 2 metry od stávající zdi. Náklady jsem odhadnul na zhruba jeden milion korun. Zeď by zůstala zachována a pohled od řeky by se nezměnil," pověděl autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, který údajně v projektech předložených Povodím Moravy našel chybu.

„Týká se stanovení návrhové povodňové hladiny, která vycházela ze stávajícího stavu bez rozšíření jezu, které bude prováděno současně s protipovodňovými opatřeními v Kropáčově ulici. Hladina by měla být o půl metru nižší. K projektu jsem měl ještě další podstatné připomínky, které mi již nebylo umožněno na zastupitelstvu města přednést," doplnil rozhořčeně Karel Hübl.

Amatérský důchodce

Jeho vystoupení bylo trnem v oku starostovi Vladimíru Juračkovi.

„Inženýr Hübl zpochybnil práci tří renomovaných projekčních kanceláří. V jeho případě se vždy jedná o stejný scénář, když město rozhodne realizovat nějakou vodohospodářskou stavbu. Po výběrovém řízení, nalezení vhodného řešení a získání všech potřebných povolení inženýr Hübl řekne, že je to celé špatně a navrhne jiné, své vlastní řešení," vysvětlil starosta Hranic, který na jednání zastupitelstva Karla Hübla nazval amatérským důchodcem.

Toto oslovení nebude v současné době Karel Hübl komentovat, jak sám však řekl, hodlá to řešit. K situaci se vyjádřil i Ivo Lesák.

„Opodstatněná argumentace pana Hübla byla provázena posměšnými invektivami ze strany starosty. Takovýto způsob jednání my nepovažujeme rozhodně za hledání kompromisu a správného řešení," konstatoval předseda hnutí Otevřená radnice.

Zdržení projektu v řádu měsíců

Karel Hübl dodal, že pokud by nebyl přesvědčen o realizovatelnosti návrhu, vůbec by na zastupitelstvu nevystoupil.

„V současné době to byl poslední pokus zabránit nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu vynaložení veřejných prostředků," pověděl.

Starosta Vladimír Juračka zhodnotil situaci jako projev nezodpovědnosti a diletantismu.

„Já osobně bych zvolil variantu číslo dvě za sedmnáct milionů korun. Je výrazně levnější a stejně účinná," vysvětlil.

Povodí Moravy jednalo s Karlem Hüblem o dalších možnostech, ale dle jeho slov shodu nenašli. Co bude dál se zatím neví.

„Do rozhodnutí zastupitelstva je zbytečné spekulovat o konečných důsledcích. V současnosti to však již znamená zdržení dokončení všech projekčních činností v řádu měsíců," zakončila mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.