Právě ten od září při sčítání hlasů nahrazuje dosavadní skrutátorky.

Zastupitelé se s novým zařízením, které měli po celou dobu před sebou na stole, většinou seznámili už před samotným začátkem jednání. A v první polovině sezení s ním až na občasné výjimky neměli větší potíže.

Stisk tlačítka „pro" „proti" nebo „zdržel se" ve vytčeném časovém rozmezí by ostatně nemělo být nic složitého.

Město předem tvrdilo, že jednou z největších výhod nového zařízení bude jeho transparentnost s tím, že výsledky, včetně zjištění, jak který zastupitel při jednotlivých návrzích hlasoval, budou okamžitě k vidění i přítomné hranické veřejnosti.

„Myslím, že se jedná o přehlednější i rychlejší způsob, než býval ten dřívější. Naučit se pracovat s takovým systémem není nic složitého. Až mě to svou jednoduchostí překvapilo. Navíc v materiálech bude zaznamenáno, jak kdo hlasoval," pochvaloval si technologický přístroj během přestávky zastupitel a radní Hranic Karel Hübl (Věci veřejné).

Problém se však objevil hned v úvodu druhé části, která následuje po pravidelné patnáctiminutové pauze. Přestože v sále seděli s výjimkou omluveného Radka Hlavinky (ODS) všichni zastupitelé, systém hlásil jejich nedostatečný počet. I když tato chyba zapříčinila šestiminutovou prodlevu, mezi přísedícími vyvolala spíše úsměvné reakce.

Odborníci z informačního oddělení se však po sále naběhali rozhodně více než kdy jindy.

Skrutátorka zůstane v záloze

Jednání se ve čtvrtek zúčastnily také skrutátorky, i když jejich činnost byla značně omezená. První body v jednacím řádu se ale ještě sčítaly takzvaně „postaru". Zvednutou pravicí si zastupitelé museli mimo jiné odhlasovat právě to, že do budoucna budou pro vyjádření svého postoje používat právě moderní techniku.

V souvislosti s nástupem elektronického zařízení se ale mění úloha skrutátorek.

„Jedna z nich se bude zasedání zastupitelstva účastnit i v budoucnu. V přítomnosti skrutátorky máme určitou zálohu pro případ, že se něco v elektronickém hlasovacím systému pokazí. Musíme totiž vždy nějakým způsobem zajistit řádné hlasování," řekl tiskový mluvčí Městského úřadu v Hranicích Petr Bakovský s tím, že pracovní náplní skrutátorek byla kromě samotného sčítání hlasů také příprava zázemí pro zastupitele i výsledky a výstupy jednotlivých zasedání.

„Na zastupitelstvu i nadále zůstane obsluha počítačů a zapisovatelky," dodal mluvčí Petr Bakovský.

Do elektronického zařízení město investovalo tři sta tisíc korun. Výstupy jednotlivých jednání hranických zastupitelů se ale modernizovaly už v minulém roce. Vedle písemného přepisu zasedání si na webových stránkách města veřejnost může celý průběh poslechnout díky zvukovým záznamům.