Stávajícím nájemníkům půdních vestaveb a nástaveb nyní běží půlroční lhůta, v níž mohou uplatnit předkupní právo. Pokud tak neučiní, může město nabídnout byt k prodeji komukoliv dalšímu. Cena bytů se v průměru pohybuje okolo 1 milionu korun a byla stanovena na základě znaleckých posudků. Právě cena je obyvatelům vestaveb trnem v oku. V minulosti se totiž při masivních prodejích městských bytových jednotek ceny pohybovaly pouze okolo 60 tisíc korun za byt. Tedy zhruba za desetinu tehdejší tržní hodnoty.

"Konečně jste se vybarvili"

O prodeji půdních vestaveb jsme vás již informovali mnohokrát. Tento článek má spíše posloužit jako ilustrace toho, jak může na zastupitelstvu probíhat diskuze mezi zastupitely a občanskou veřejností.

„Nejsem nájemníkem zmíněných bytů ani nemám zájem o jejich koupi. Přesto by mě zajímalo, proč to prodáváte teď, když přišel covid? Když jsou lidé v nejistotě. Je takový problém počkat dva roky? Nebo ty peníze potřebujete utratit teď za parčíky a náměstí?“ ptal se mimo jiné řečník z řad občanů Michal Ondra, za což sklidil potlesk přítomné veřejnosti.

Reakce místostarosty Vladimíra Juračky (Hranice 2000), který za nepřítomnosti starosty Jiřího Kudláčka schůzi předsedal, přišla vzápětí.

„Zatleskali jste si, určitě vám to udělalo dobře. Proč to prodáváme zrovna teď? No tak jako určitě by i ten covid byl nějakým důvodem. Máme výpadek příjmů, tak si tu příjmovou část tímto vylepšíme,“ zareagoval Vladimír Juračka.

A výměna názorů mezi touto dvojicí pokračovala.

„Konečně jste se vybarvili. Proč prodáváte městské byty, když se všechna města v zemi snaží svůj bytový fond ochránit? (prodej městských bytů nicméně řeší třeba i Přerov, pozn. redakce). Chtěl bych také podotknout, že řízení této schůze je zcela nezvládnuté,“ prohlásil Michal Ondra.

"Diletant jste vy!"

Vladimír Juračka kontroval v zaběhnutém stylu.

„Připadáte si vtipně? Nesmějte se mu, on není vtipný, je trapný. Řízení schůze je podle vás nezvládnuté, takže tady o mě říkáte, že jsem diletant. Podle mě jste ale diletant vy. Nedal jste si totiž tu práci, abyste si prostudoval zákon o obcích,“ odvětil místostarosta.

Na schůzi se ale nediskutovalo pouze o ceně a o zachování městského bytového fondu. Nájemníci půdních vestaveb od města opakovaně žádali vyjádření, co se stane, pokud si koupi bytu nebudou moci dovolit.

„Vy si myslíte, že bychom vám prodali střechu nad hlavou? Že by vám chtěla třeba paní zastupitelka Tvrdoňová nebo paní zastupitelka Švarcová prodat střechu nad hlavou? Vždyť nás znáte,“ na tento komentář zastupitele Karla Machyla (Hranice pro život) zareagovali přítomní občané smíchem.

Patrně s ohledem na předchozí diskuzní příspěvek zmíněné Jany Švarcové (Hranice 2000).

„Tito lidé by si měli uvědomit, že tržní cena 60 let neopravovaného bytu 2+1 v Hranicích v prvním patře je 1 milion 600 tisíc korun,“ poukázala zastupitelka na z jejího pohledu výhodnou cenu nabízených vestaveb.

„Rozdíl je ale v tom, že běžně když si chce někdo koupit byt, tak s vědomím, že si to může dovolit. Že to má spočítané. Ruku na srdce, kdo ze zastupitelů má měsíční příjem třeba pod 20 tisíc korun? Mohl by zvednout ruku? Nikdo takový tu nesedí. Někteří obyvatelé půdních vestaveb ale v takové situaci jsou a bude pro ně problematické na hypotéku dosáhnout nebo ji splácet,“ nabídla druhý úhel pohledu jedna z nájemnic Ester Králová.

„Jsou to přitom lidé, kteří stejně jako vy celý život pracovali, vychovávali děti, umožnili jim studovat, zůstali s dětmi třeba sami. A teď jsou postaveni před hotovou věc,“ dodala.

Zvláštní sociální zřetel

Někteří zastupitelé během diskuze postoj nespokojených nájemníků hájili.

„Byty prodává město, o tom si nerozhodli občané, ale pouze město. Tudíž si myslím, že bychom měli vést s nájemníky diskuzi o tom, za jakých podmínek by byli schopni tyto byty odkoupit a v jaké výši by měla být ta cena,“ domnívá se zastupitel Robert Selzer (HORA).

Opoziční zastupitel také navrhoval, aby byly vypracovány nové znalecké posudky, protože v těch stávajících nebyl dle vyjádření odpovědného znalce zohledněn technický stav bytů. Jeho návrh však nenašel u zastupitelů dostatečnou podporu.

Podle 2. místostarosty Daniela Vitonského bude sociální situace každého z nájemníků, který byt neodkoupí, posuzována individuálně. Usnesení v podobném duchu zastupitelstvo nakonec i odhlasovalo.

V něm deklarovalo svůj úmysl, „ponechat si ve vlastnictví města neprodané byty ve střešních nástavbách a vestavbách v případech, které vyžadují zvláštní sociální zřetel“.

O tom, kteří nájemníci do této škatulky spadají, však rozhodne město až po skončení půlroční lhůty pro uplatnění předkupního práva. Nejedná se tak o žádnou garanci toho, že když nájemníci byt nekoupí, tak v něm budou moci automaticky zůstat.