Na sochu, která by se měla po čtyřiceti letech vrátit před ZUŠ v Hranicích, již město letos odkleplo 1,4 milionu korun.
Nyní mělo dojít k navýšení částky o dalších 6,6 milionu. Návrh na celkovou sumu osmi milionů podala pětičlenná porota, která bude v připravované architektonicko-výtvarné soutěži vybírat nejvhodnější dílo.

„Odborníci v porotě nám doporučili, mluvím například o řediteli Muzea umění v Olomouci Michalu Soukupovi nebo o uznávaném architektu Petru Jandovi, abychom nastavili finanční limity co nejvolněji, tak aby se nám přihlásilo co nejvíce sochařů. Byla by totiž škoda odradit někoho tím, že naším jediným požadavkem je udělat to co nejlevněji,“ uvedl na jednání zastupitelstva vedoucí odboru rozvoje Marek Kuchta.

Z celkových osmi milionů měly putovat dva miliony na přípravu soutěže a projektové náklady. Na samotné zhotovení sochy a vhodnou úpravu jejího okolí poté šest milionů korun. Tato částka však měla představovat pouze horní limit, nikoliv nutně proinvestované peníze.

„Ta socha zde bude stát mnoho staletí, proto bychom chtěli něco, za co se nebudeme muset stydět. Rádi bychom přilákali do Hranic nějakého špičkového sochaře, který vytvoří skutečně hodnotné umělecké dílo,“ připojil svůj názor člen zastupitelstva i soutěžní poroty Vladimír Juračka.

Neshody nad financemi

V požadavcích na kvalitu a uměleckou hodnotu se s porotou zastupitelstvo shodlo. V penězích už nikoli.

„Na mě je to příliš volné nakládání s finančními prostředky. Před několika měsíci jsme tady schválili 1,4 milionu a teď se najednou bavíme téměř o pětinásobku. To je jako jít si koupit auto za dvě stě tisíc a domů přijet v autě za milion,“ řekl zastupitel Jiří Haša.

Podobný názor sdílel také další člen zastupitelstva Robert Selzer.

„Při navrhovaném navýšení bychom se dostali na částku osm milionů korun, což představuje zhruba 15% našeho ročního rozpočtu. Tato suma je pro mě absolutně nereálná,“ zhodnotil zastupitel.

Navrhovaná částka 6,6 milionu tak byla nakonec zastupiteli o čtyři miliony ponížena. K již schváleným 1,4 milionu přidalo zastupitelstvo pouze 2,6 milionu. Na sochu Masaryka tak budou z rozpočtu vyčleněny čtyři miliony korun.

Návrat sochy

Diskuzi o návratu památníku prvního československého prezidenta na Školní náměstí rozvířil na začátku letošního roku historik Jiří J. K. Nebeský. Vedení města na tento návrh zareagovalo kladně.

Historie Masarykovy sochy sahá až do října 1938. Tehdy měla být před ZUŠ Hranice poprvé odhalena. Vzhledem k tehdejším politickým událostem však nakonec k odhalení nedošlo a socha byla zničena. Nový Masarykův pomník tak byl na Školní náměstí umístěn až o deset let později.

Socha zde stála v letech 1948 až 1963 a znovu od 9. května 1968 do října 1974, kdy byla v nočních hodinách odstraněna a následně pod tlakem tehdejšího režimu zničena.