Čtyři ze sedmi členů rady se však nakonec na valné hromadě rozhodli kandidáta zastupitelstva nepodpořit. Podle Vladimíra Juračky by to za normálních okolností byl důvod pro odvolání členů rady.

„Rada nesplnila usnesení zastupitelstva o dosazení Jana Liedermanna do dozorčí rady společnosti Ekoltes. Řeknu vám, že s něčím podobným jsem se za dobu svého působení v zastupitelstvu ještě nesetkal. Nesetkal jsem se s tím, že by se zastupitelstvo usneslo, a rada usnesení neschválila. Kdyby nebylo tři měsíce před koncem volebního období, věřte mi, že bych nechal hlasovat o odvolání radních, kteří za tím stojí," prohlásil na jednání zastupitelstva Vladimír Juračka.

Ten svou kritiku směřoval k členům rady za hnutí Otevřená radnice, místostarostovi Ivu Lesákovi, Robertu Selzerovi a Ctiradu Poláškovi. Stejně tak proti Jiřímu Hašovi z KDU-ČSL.

“Já si toto rozhodnutí vysvětluji jako ukázku arogance moci. Není náhodou, že tři ze čtyř radních, kvůli kterým nebylo usnesení přijato, se pohybují v podnikatelské branži, kde není prostor pro nějaké demokratické principy,“ nebral si Vladimír Juračka servítky.
„Jednalo se o návrh zastupitelstva, opakuji o návrh. To neznamená, že rada musí tento návrh schválit,“ reagoval na slova Vladimíra Juračky radní a zastupitel Robert Selzer.

„Roberte, ty asi do smrti nepochopíš základy demokracie, a sice že rada podléhá zastupitelstvu. A jestli rada hlasuje jinak, než rozhodlo zastupitelstvo, tak to má jasné řešení. Radu odvolat a dosadit do ní takové lidi, kteří budou k zastupitelstvu loajální,“ stál si za svým Vladimír Juračka.

S tím však nesouhlasil další z radních. "To není, jak ty tvrdíš, Vladimíre, že rada v tomto musí zastupitelstvo poslouchat. Ani podle zákona nemusí. Podle zákona zastupitelstvo navrhuje a rada volí. Rada tedy má tu volební odpovědnost," odvětil Jiří Haša.

Nejrozsáhlejší reakci na slova Vladimíra Juračky si pak připravil Ctirad Polášek. "My víme, že jste dnes měli to hlasování o odvolání připravené, a že jste jej nevyvolali jen proto, že jste nakonec neměli dost hlasů. Scénář měl být zkrátka jiný a všechno to měl řídit starosta Jiří Kudláček, který zde rozehrává svoje politické hry a chce nás diskreditovat," uvedl Ctirad Polášek.

“A na rovinu, mám vhled do fungování rady, a Jiří Kudláček není tím hlavním hybatelem. Lidmi, kteří zvedají velké projekty ze země a jsou schopni je tlačit kupředu jsou právě ti, které jste chtěli odvolat. Mluvím například o autobusovém nádraží s dopravním terminálem, obchvatu či protipovodňových opatřeních, " dodal Polášek.

Tato slova si nenechal starosta Jiří Kudláček líbit. „Já si myslím, že pokud například politik někde stříhá pásku, tak by mělo být jasné, že za tím nestojí pouze on, ale obrovské kvantum lidí. Co se týče informačního centra o Propasti, tak bychom měli poděkovat především Vlastě Zapatové. Obchvat města je pak z 98 procent práce paní Hynčicové. Takže já bych se tady nechvástal tím, že to dělá někdo od vás,“ poukázal Jiří Kudláček nepřímo na místostarostu Iva Lesáka, který se jednání zastupitelstva nezúčastnil. Místostarosta během posledního měsíce slavnostně přestříhával pásku při otevírání nového infocentra v Teplicích i při zahájení výstavby nové cyklostezky.

„Věci, které jste si dneska připravili, abyste špinili nás, kteří s vašimi názory nesouhlasí, jsou absolutně irelevantní. Všechno, co tady dneska probíráme, jste způsobili vy tím, že jste nesouhlasili s rozhodnutím zastupitelstva. A ta zmíněná arogance moci spočívá v tom, že když najdete právní kličku, tak jste dokonce schopni nerespektovat rozhodnutí zastupitelstva,“ uzavřel Jiří Kudláček.
Celý zvukový záznam z jednání zastupitelstva si můžete stáhnout na webových stránkách města.

“Víme, že hlasování o odvolání, bylo v plánu," uvedl místostarosta Lesák. “Kdyby se hlasovalo, zdržel bych se," říká starosta Kudláček

Posledního jednání zastupitelstva se nezúčastnila jedna z hlavních postav vášnivých diskuzí, místostarosta Ivo Lesák. Ten je podle svých slov průběhem zastupitelstva šokován a stejně jako jeho kolegové z hnutí Otevřená radnice vidí za krizí na radnici starostu Jiřího Kudláčka. Starosta tvrzení o zákulisních hrách razantně odmítá.

Místostarosta Ivo Lesák podle svých slov ví, že část zastupitelstva odvolání jeho osoby a dalších radních skutečně připravovala. „Zastupitelstvo se nyní sice rozdělilo na jakési dva politické tábory, ale i tak v tom druhém táboře nadále zůstali lidé, kteří s tím připravovaným odvoláním nesouhlasili. Rozhodli se to vyjádřit tím, že na zasedání nepřišli,“ uvedl Ivo Lesák. „Proto pak iniciátoři hlasování ani nevyvolali, protože jim chyběly potřebné hlasy, se kterými původně počítali,“ pokračoval místostarosta Ivo Lesák.
Ten se jednání také nezúčastnil, byl mimo republiku. „Byl jsem v zahraničí na synově promoci a jednání jsem si poslechl až ze záznamu. Řeč pana Juračky lze brát jako jakousi odplatu za vývoj na radnici bezprostředně po minulých volbách, a dá se v podstatě i pochopit. Tím člověkem v pozadí je však bohužel pan Kudláček, který zřejmě čekal na chvíli, kdy mohl začít rozdávat posty svým potencionálním koaličním partnerům,“ myslí si Ivo Lesák.

„Pan starosta na valné hromadě, kde jsme měli hlasovat o Janu Liedermannovi, prohlásil, že tohoto kandidáta projednal se všemi politickými kluby. S námi ale nic takového neprojednával. Proto jsme se rozhodli zdržet hlasování, protože jsme nesouhlasili s postupem pana starosty, který nás obešel, a vyjednal si svého kandidáta. My jsme počítali s paní Tvrdoňovou, která by byla logickou náhradou za zesnulého pana Holce, protože je stejně jako on členkou rady i ANO,“ popsal Ivo Lesák.

Jiří Kudláček něco takového odmítá. „Tvrzení, že někoho ovlivňuji je samozřejmě směšné. Političtí matadoři jako je pan Juračka, se rozhodně nenechají ovlivňovat, to mi věřte. To, že jsem na valné hromadě uvedl, že byla nominace pana Liedermanna projednána se všemi politickými kluby, bylo opřeno o hlasování zastupitelstva, kde byla nominace jasně schválena, a to i členy Otevřené radnice,“ sdělil šéf hranické radnice.

Zákulisní diskuze o možném odvolání radních starosta nepopírá. Jedním dechem však odmítá, že by byl právě on jejich iniciátorem. „Podle mého názoru by to vedlo ke zbytečné destabilizaci města. Kdyby k hlasování nakonec došlo, zdržel bych se,“ prozradil Jiří Kudláček.

Ten si stojí také za svými slovy o „přestříhávání pásek“ na adresu Iva Lesáka „Všichni jsme například politicky rozhodli, že se infocentrum udělá. Vlasta Zapatová na tom tři čtvrtě roku denně pracovala, pan Lesák tam naproti tomu třikrát dojel. Myslím tedy, že je jaksi nekorektní tvrdit, že je to moje dítě. Nesnižuji práci pana Lesáka, kterou za toto volební období odvedl, ale s tímto nesouhlasím,“ řekl Jiří Kudláček.

Místostarosta má na věc pochopitelně jiný názor. „Ano je to týmová práce. Ale ta se skládá z části řekněme provozní a řídící. Nikdy jsem si nepřivlastňoval cizí práci a uvědomuji si, jak nesmírně pracovité a šikovné lidi tady na úřadě máme. Ale jak říkám, samozřejmě nemůže fungovat řízení bez provozu, ale zároveň nemůže fungovat provoz bez řízení,“ uzavřel Ivo Lesák. 

O co šlo?
Na dubnovém jednání hranické zastupitelstvo schválilo usnesení, v němž doporučovalo radě města, aby zvolila členem dozorčí rady společnosti Ekoltes zastupitele Jana Liedermanna (ČSSD), jako náhradu za zesnulého Ivo Holce (ANO). Rada města, která je zároveň valnou hromadou společnosti Ekoltes, však svým hlasováním kandidáta zastupitelstva nepodpořila. Čtyři ze sedmi radních se totiž hlasování zdrželi.

Jednalo se o členy rady z hnutí Otevřená radnice, místostarostu Iva Lesáka, Roberta Selzera a Ctirada Poláška. Dosazení Jana Liedermanna neodpořil ani Jiří Haša za KDU-ČSL. Podle Vladimíra Juračky (Hranice 2000) i starosty Jiřího Kudláčka (ODA) šlo o zásadní porušení standardních demokratických postupů.

Podle Iva Lesáka a jeho kolegů bylo jejich rozhodnutí zcela v souladu se zákonem, tudíž na něj měli plné právo.