Za jejich zaslepení hrozí pokuta od České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ta koncem května kontrolovala postup při zateplování právě na Hromůvce.

Po celém obvodu dvou zmíněných zateplovaných domů je celkem 126 ventilačních otvorů.

Během kontroly z ČIŽP vyšlo najevo, že hnízda rorýse obecného jsou jen ve dvou z nich. V další větrací šachtě našla úřednice uhynulého ptáka, který již byl ve značném stupni rozkladu.

„Vzhledem k tomu, že v současné fázi zateplování nebyl přímo prokázán škodlivý zásah do lokality rorýse obecného, nebude ČIŽP zahajovat správní řízení o uložení pokuty,“ zněl závěr kontrolního šetření na sídlišti Hromůvka.

Firmě, která má na zmíněném hranickém sídlišti zakázku na starosti, se značně ulevilo. „Pokud by nás inspektorka pokutovala, byla by to pokuta za nic. Jak může obyčejný člověk vědět, že v nějakých skrytých otvorech hnízdí chráněný pták?“ konstatoval majitel firmy Ivo Mareš.

Práci mu ale rorýsi přesto přidali. Do nejvýše položených polystyrénových desek museli jeho dělníci vyřezat 126 kulatých otvorů o průměru větrací šachty. V ochranných mřížkách, které ventilační otvory zakývají, musí firma vylámat středový otvor, aby se ptáci pohodlně dostali do svých panelových hnízdišť.

Na Hromůvce je zateplena přibližně polovina domů. U ostatních se dá rekonstrukce pláště předpokládat také. Pracovníci ČIŽP počítají i u nich s možností výskytu chráněných živočichů. „Pravděpodobně i tam sídlí rorýsi. Možná i netopýři,“ zmínila se ve své úřední zprávě vedoucí oddělení ochrany přírody olomouckého inspektorátu Jolana Tůmová.

K ochraně rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov vyšla v loňském roce podrobná příručka. Firmám, které se zabývají zateplováním, mimo jiné radí, aby si nechaly přítomnost chráněných živočišných druhů v panelových domech zjistit ornitology.

„Prokázat hnízdění rorýse vůbec není jednoduché, protože nezanechává téměř žádné pobytové stopy,“ píše se v publikaci. Obecně brožura doporučuje zateplovat mimo hnízdní sezonu, tedy od 20. dubna do 10. srpna.

Podrobná příručka k ochraně rorýsů a netopýrů