Povodí Moravy opravuje koryto Veličky především na čtyřech místech: ve Lhotce, Velké, v Hranicích na druhém kilometru od soutoku a přímo u soutoku.

„Práce spočívají v opravě poškozeného koryta – tedy opravě nátrží a opevnění a pročištění koryta. V Hranicích nad soutokem s Bečvou se jedná o výstavbu nové ochranné zdi, v místě té spadnuté,“ uvedla Eva Grodová, mluvčí Povodí Moravy. Právě poslední z jmenovaných akcí je podle ní nejrozsáhlejší. Před začátkem stavebních prací musel být vypracován i posudek statika.

Břehy Veličky poničily především loňské záplavy po přívalových deštích. Dělníci tehdy tok opravili jen provizorně.

„Ihned po povodni byly provedené sanační a provizorní zabezpečovací práce, především odstranění trosek spadnuté zdi k koryta a opevnění břehů,“ připomněla Grodová. V loňském roce pracovníci Povodí Moravy také upravovali porost na březích Veličky.

Opravy koryta říčky Veličky

Letošní povodně se týkaly spíše Bečvy než menších toků. „Ale na soutoku s Bečvou se výrazně projevily a situaci zhoršily,“ zmínil mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

S pracemi na toku začali dělníci v červenci po srážce na jezu, kdy klesla hladina Bečvy a částečně i Veličky. Náklady jsou podle mluvčí Povodí Moravy přibližně 22 milionů korun a neměly by ovlivnit dopravní situaci v okolí stavby.

Kromě samotných toků se v Hranicích opravují i další následky velké vody. Do konce září má být dokončený most přes Ludinu pod farou, který vyšla na 550 tisíc korun. „Od prvního září bude uzavřený kvůli rekonstrukci mostek na Mlýnském příkopu na Ludině,“ doplnil Bakovský.