Takové plakáty na velké prodejní akce, na nichž je nabízeno „zboží z celních skladů“, nejsou v současné době výjimkou.

Celní ředitelství se od této akce distancuje, Sdružení obrany spotřebitelů upozorňuje, že jde o klamavou reklamu a spotřebitelé by měli nakupovat na podobných akcích velmi obezřetně.

„V žádném případě se nejedná o zboží zabavené z celních skladů. Pokud by šlo o zboží zajištěné celní správou, nemůže být prodáváno prostřednictvím třetí osoby,“ informovala mluvčí Celního ředitelství v Olomouci Marie Bortlová.

Jak dodala, Celní správa České republiky prodává zboží pouze formou veřejných dražeb. Jejich termíny jsou zveřejněny na webových stránkách Celní správy a na elektronických úředních deskách celních úřadů.

O prodeji v Městském domě v Přerově, který se zde koná až do čtvrtka 17. dubna, informovali pracovníci celního ředitelství Českou obchodní inspekci i Krajský živnostenský úřad v Olomouci.

Podle sdělení mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů Ivany Pickové se jedná minimálně o klamavou reklamu ze strany prodávajícího.

„Ta má zřejmě vyvolat dojem, že se jedná o zboží jiné kvality, než jaká ve skutečnosti je. Při všech těchto nákupech by si měli spotřebitelé zboží nejen pečlivě prohlédnout, ale pohlídat si i to, zda podnikatel plní své informační povinnosti a udává například i adresu, kde je možné zboží reklamovat či vyměnit – pokud jsou akce tzv. mimo prostory obvyklé k podnikání.

To právě v těchto případech bývá a pak má spotřebitel právo zboží vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí,“ upozorňuje mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů Ivana Picková.