Ty poškozují aragonitovou výzdobu a její normálně bílou barvu mění na červenohnědou a mohou ji i rozleptat.

A proto se snaží kolektiv Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou na Hranicku chránit výzdobu pomocí speciálních postřiků.

„Zhruba před dvaceti lety jsme začali tento problém řešit. Kolektiv specialistů několika vědních oborů vymyslel unikátní postřik, který umožňuje jeskyně ochránit, aniž by došly k nějaké újmě," vysvětluje vedoucí jeskyní Barbora Šimečková.

„Jde o roztok peroxidu vodíku, který se nanese v několika časových úsecích a poté se smyje pitnou vodou. Tento postup je takový náš patent, který předtím nikdo na světě nepoužíval. Byl odzkoušen nejprve laboratorně, pak na maličkých pokusných plochách a teprve pak byl aplikován celoplošně. Dlouhodobý výzkum garantuje, že postřik neublíží výzdobě ani jeskynnímu mikroklimatu – to je nejdůležitější podmínka jakýchkoli zásahů v jeskyních," dodává.

Unikát: 15 stupňů Celsia

Vlastní postřik provádějí dva technici zhruba během dvou dní.

Provádí se podél celé návštěvní trasy a především na vzácném aragonitovém útvaru zvaném Opona v Jurikově dómu.

Před aplikací postřiku a po ní se odebírají vzorky a posílají k laboratornímu posouzení.

Vzorky se vyhodnocují čtyřikrát ročně, aby bylo možno sledovat aktuální stav mikroorganismů a podle potřeby případně postřik zopakovat.

„Dnes už je to pro nás běžná každoroční příprava na sezonu, a únoru již otevíráme," uvádí vedoucí.

Každoročně do jeskyní zavítá několik desítek tisíc návštěvníků. Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou totiž jediné svého druhu.

„Je to dáno jejím vznikem, tím, jak se vyvíjela, jaké je v ní mikroklima. Má zkrátka řadu unikátních parametrů, které u klasické jeskyně nenajdete. Například teplota ovzduší má okolo patnácti stupňů, přitom v klasických jeskyních je kolem šesti až osmi stupňů celsia. Proto stojí za to naše jeskyně navštívit," ukončuje Barbora Šimečková.

Autorka: Barbora Jestřebská