První písemná zmínka o obci z roku 1078 činí ze Sušic jednu z nejstarších obcí. V Sušicích žije 330 obyvatel.

„Jejich odliv se zastavil, naopak se mladí lidé do obce vracejí," uvedl v rozhovoru pro Deník starosta Josef Krátký.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Nedá se nyní říct, co by bylo nejdůležitější. Samozřejmě, že jsou důležité věci pro život obce, ale ty se řeší operativně nebo postupně. Některé obce dnes tíží vodovod, kanalizace, plynofikace či ČOV, ale to vše v obci naštěstí máme.
V srpnu bychom společně s obcí Radslavice měli začít budovat cyklostezku, na kterou nám byla poskytnuta dotace a v současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Čekají nás úpravy Domu zahrádkářů, kde nám byla přislíbena dotace v rámci MAS Moravská brána. Dále bychom chtěli instalovat nové atrakce na dětské hřiště a vyměnit okna v budově obecního úřadu a školky. Je toho poměrně dost, vše ale souvisí s finančními možnostmi obce.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Tím je získání dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na předláždění poslední části chodníku zámkovou dlažbou, a tím máme již všechny chodníky v obci nově předlážděné. Pomůže nám také zateplení Domu zahrádkářů, které nám sníží náklady na vytápění tohoto domu. V neposlední řadě bych zmínil vybudování cyklostezky Sušice – Radslavice. Všechny tyto akce bychom bez dotací nemohli financovat.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Snad potvrdí ostatní kolegyně a kolegové, že nás trápí rozvíjející se byrokracie. Přenášení úkolů na obce, které by měl řešit stát, kraj, případně bývalé okresní město Přerov, nás zatěžuje, a navíc jsou nám přidělované stále menší finance. Velké obce mají na hlášení, statistické výkazy či nařízení proškolené pracovníky s patřičným vzděláním. Naopak my se musíme orientovat v ohromném množství požadavků, které do obce přicházejí. Potom kolikrát nemáme dost času na vlastní každodenní práci.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
Myslím, že kulturní život v obci je poměrně dobrý, když bych jmenoval, začínáme sokolským plesem, pokračují dětské šibřinky, máme již léta zažité tradice, jako je vodění medvěda, dětské dny na hřišti či oslava osvobození obce a další. Velice navštěvované a oblíbené jsou tradiční sušické hodové slavnosti, společně s mateřskou školou a TJ Sokol jsou to sportovní dny na ukončení školního roku, pokračujeme dále různými hrami a soutěžemi pro děti na ukončení prázdnin, děti v MŠ pořádají besídky, vždy před nastávajícími svátky vánočními připravuje obec ve spolupráci s Moravskou Veselkou pro své seniory již léta společné posezení s kulturním programem.

Dále se v obci hraje fotbal, tenis, je možnost hrát volejbal, v zimních měsících je vybudováno velice krásné, osvětlené kluziště, v závislosti samozřejmě na počasí. Při pořádání všech těchto kulturně-sportovních akcí je třeba vyzvednout spolky, které se velice aktivně ujímají pořadatelství nebo se výrazně podílejí jako spolupořadatelé, jsou to TJ Sokol Sušice, Myslivecký spolek, Sbor dobrovolných hasičů a ČZS v Sušicích. Ale především je to o lidech, zda mají zájem, zda chtějí pomoci při zajišťování těchto akcí a zda se jich také zúčastňují.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
Nestraší, i když bylo období, kdy se nepatrně počet obyvatel snižoval, staří lidé umírali, mladí spíše odcházeli do měst. Mysleli si, že je tam život daleko snazší a příjemnější, samozřejmě je to z pohledu, co od toho kdo očekával. Máme v Územním plánu obce Sušice vytipovanou lokalitu pro výstavbu 15 rodinných domů, ale bohužel pozemky ještě nejsou vykoupené, stále mají svého vlastníka. Obec nevlastní žádné pozemky, které by mohla nabídnout k výstavbě. Vše je závislé na financích, na pokrytí výkupu, přípravě a vybudování inženýrských sítí, obec prostě nemá finanční prostředky. Ale za posledních pár let bylo v obci postaveno nebo nově zrekonstruováno několik domů mladými lidmi, kteří se do obce vracejí, takže se nám počet obyvatel ustálil na 330 lidech.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
Naše obec patří mezi menší obce, za pěkného počasí je zde k vidění krásná oblast Moravské brány či Oderské a Hostýnské vrchy. Z mého pohledu je obec velice pěkná, čistá, je zde spousta zeleně, máme krásné okolí, do lesa je to co by kamenem dohodil. Děti z mateřské školky zde mají pěkné a zajímavé vycházky do okolí. Obec leží nedaleko Přerova a Lipníku nad Bečvou, autobusové spojení je velice dobré.
Zubní a praktický lékař je v nedalekých Pavlovicích, základní škola pro naše děti buď v Pavlovicích nebo Radslavicích, stejně jako pošta. Obě tyto vesnice jsou vzdálené pouhé dva kilometry. Snad jen ten zvýšený provoz nákladních vozidel, které jezdí z Kamenolomu Podhůří, nám to prostředí trochu kazí, mysleli jsme, že vybudováním průpichu se to změní, ale odlehčilo se jen části obce na horním konci, směr na Radslavice je stále touto dopravou zatížený.
Ale to je bolest většiny měst a obcí, které nemají obchvaty, kde vedou hlavní tahy a nebo kde se dopravci snaží ušetřit na placení mýtného, tak posílají tato často přetížená vozidla po silnicích druhých nebo třetích tříd a tím velice znepříjemňují život lidem v těchto obcích.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
V Sušicích jsem již více jak 36 roků. Když žili ještě rodiče, tak jsem se velice rád vracel do svého rodiště, nyní je to přece jen již hodně dlouhá doba, co jsem pryč. Přesto tam ještě mám kamarády, jezdím tam celkem pravidelně na fotbal, který jsem tam až do mého odchodu sám hrával, ale Sušice mi již tak přirostly k srdci, že vzhledem k mému věku bych si již asi těžko zvykal někde jinde. Ale jestliže to nemůžou být Sušice, tak přesto bych zůstal v České republice.
Měl jsem možnost poznat spoustu jiných zemí, ale jsem Moravan a na Moravě již také zůstanu. Jen kdyby ta korupce, uplácení a vše okolo toho, co tolik trápí obyčejné lidi v podání našich politiků již skončilo, abychom opět s radostí mohli říkat a hlásit se k tomu, že jsem Čech.

Martin Vojáček