Dle jejich názoru obraz města spoludotváří mimo jiné i hlavní komunikační koridory, jako je například třída 1. máje, ulice ČSA, Šromotovo náměstí nebo Purgešova ulice.

Rada města Hranic návrh na obnovu zelených ploch přivítala a následně i odsouhlasila.

„Smyslem prezentace bylo upozornit na nešvary, které již ani nevnímáme a navrhnout možnosti úprav a revitalizace,“ zmínili autoři návrhu.

Podle jejich slov se tyto úpravy dají zvládnout převážně v rámci prací městské společnosti Ekoltes, která se o zeleň ve městě stará.

Cestu mezi Pivovarskými schody a Hotelem Centrum na ulici Komenského čeká rekonstrukce.
Místo štěrku dlažba. Oprava „poslední polňačky v centru Hranic“ začala

Plevel v podobě kovových zábran

V první části prezentace upozornili na mnohdy zbytečné, nefunkční, a hlavně nevzhledné kovové zábrany, kterými je naše město doslova zapleveleno a které ztěžují údržbu výsadeb a trávníků.

„Většina z nich se můžeme lehce odstranit a zbylé opravit a sjednotit jejich barvu a typ. Další problematikou jsou drobné zelené plochy, často v žalostném neudržovaném stavu, které mohou být ztvárněny tak, aby byly méně náročné na údržbu,“ poukázala radní Karla Vlasáková.

Příkladem jsou zelené pásy u Obchodního centra Koloseum, drobné zelené ostrůvky u Slávie nebo na křižovatce naproti Sportbaru, plocha na Purgešově ulici před úřadem práce a další.

„Samostatnou kapitolou jsou větší plochy, například trhové místo u bývalého kina, parčík před Základní a mateřskou školou Šromotovo nebo kruhové objezdy. Jejich revitalizace už vyžaduje určitý návrh a odborný dohled,“ doplnila Karla Vlasáková.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Hranicích před a po restauraci
Sv. Jan Nepomucký se vrátil do Hranic. Takto prokoukl

Lepší místo pro kámen

Dalším nápadem je pak využití litinových mobilních nádob s výsadbami i v zimním období nebo umístění pranýřního kamene u zámku na důstojnější místo, než je sloup na začátku horního podloubí.

„Mimochodem, víte, k čemu sloužil pranýřní kámen a kde byl původně umístěn? Asi málo z občanů našeho města o tom má nějaké povědomí a žáci a děti minimálně. Tato zajímavá rarita je však zrovna jednou z věcí, kterou můžeme využít v rámci cestovního ruchu nebo výuky regionální vlastivědy,“ navrhl další radní Karel Machyl.

„Jistěže nejde vše řešit naráz, jsou však věci, které by se daly s nevelkými finančními prostředky a vlastními silami zlepšit tak, aby i návštěvník vnímal naše město zase o něco pozitivněji,“ shodli se oba členové rady.

A že to jde, ukázala i poslední část prezentace Karly Vlasákové a Karla Machyla s ukázkami moderních výsadeb a ztvárnění například trvalkových záhonů, kruhových objezdů a dalších veřejných prostranství v jiných městech. Hezké příklady tak lze najít ve Valašském Meziříčí, Ostravě, Olomouci nebo Kelči.

Jak to dělají jinde

„Doufáme, že se pomyslné ledy pohnuly a brzy zaznamenají nejen občané Hranic, ale i návštěvníci našeho města možná zatím drobné, ale pozitivní změny,“ věří oba členové rady.

První kroky už Rada města Hranice podnikla. Koncem minulého týdne autoři návrhu Karla Vlasáková a Karel Machyl sešli se zástupci firmy Ekoltes, aby si společně přímo v ulicích města navrhovaná místa prošli.

„Zjistili jsme, které věci opravdu stojí za to, se jim pověnovat. Závady sepíšeme a řekneme si, jakým způsobem by si město úpravy přálo zrealizovat. Počítáme, že do konce roku bychom s revitalizací mohli začít a pokračovat v nich budeme i v příštím roce. Určitě jsou to věci, které jsou důležité a věcné a povedou ke zlepšení prostředí a blízkého okolí centra města,“ podpořil obnovu zelených ploch minulý týden ředitel společnosti Ekoltes Jakub Horák. 

S rozebírání čapího komínu na třídě Československé armády v Hranicích začali stavebníci 15. září.  Foto z 30. září 2020.
Po čapím komínu zůstala už jen díra. Novou věž i s hnízdem postaví do listopadu